PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

PIKC Rīgas Valsts tehnikumā

Pēc 9.klases Rīgā:

Kokizstrādājumu izgatavošana – Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

Kokizstrādājumu izgatavošana – Būvizstrādājumu galdnieks

Kokizstrādājumu izgatavošana – Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

Ķīmijas tehnoloģijas – Materiālu ķīmijas tehniķis

Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija – Mašīnbūves tehniķis

Poligrāfija un izdevējdarbība – Poligrāfijas iekārtu tehniķis

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana – Poligrāfijas ražošanas tehniķis

Dzelzceļa transports – Lokomotīvju saimniecības tehniķis

Dzelzceļa pakalpojumi – Dzelzceļa transporta, automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis

Dzelzceļa transports – Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

Pēc 12.klases Rīgā:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi – Klientu apkalpošanas speciālists

Autotransports – Automehāniķis

Enerģētika un elektrotehnika – Elektrotehniķis

Poligrāfija un izdevējdarbība – Digitālās drukas operators

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana – Poligrāfijas ražošanas tehniķis

Poligrāfija un izdevējdarbība – Poligrāfijas iekārtu tehniķis

Pēc 9.klases Krāslavā:

Autotransports – Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija – Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Sociālā aprūpe – Aprūpētājs

Kokizstrādājumu izgatavošana – Koksnes materiālu apstrādātājs

Pēc 12.klases Limbažos:

Būvdarbi – Apdares darbu tehniķis

Kokizstrādājumu izgatavošana – Būvizstrādājumu galdnieks

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana – Namu pārzinis

No 7. līdz 27.jūnijam RVT Audzēkņu pašpārvaldes Instagram kontā bija iespēja balsot par tām fotogrāfijām, kas visvairāk iepatikušās. Rezultātā visvairāk balsis ir ieguvušas šo sešu autoru fotogrāfijas:

1.Elizabete Sadovska D1 (4 fotogrāfijas, 123 balsojumi);
2.Megija Pastare GL1-1 (4 fotogrāfijas, 105 balsojumi);
3.Elizabete Ķepale N1 (2 fotogrāfijas, 64 balsojumi);
4.Klinta Almane S2 (3 fotogrāfijas, 60 balsojumi);
5.Agneta Zaļaiskalne G1 (1 fotogrāfija, 23 balsojumi);
6.Intars Kokorēvičs L3 (1 fotogrāfija, 19 balsojumi);

Atsākoties mācībām klātienē, fotogrāfijas tiks izvietotas izstādē RVT Kr. Valdemāra ielā.

2020./2021. mācību gada izskaņā pēdējās jūnija un pirmās jūlija mēneša saulainās dienas īpaši krāsainas vērta Rīgas Valsts tehnikuma pēdējā kursa grupu izlaidumi. Tehnikuma beidzēju pulks šogad ir krietni prāvs, kas ietilpa kopumā 19 izlaidumos. Izlaidumi notika ne tikai Rīgā, bet arī Laidzes un Limbažu pusē, kā arī Krāslavas un Balvu teritoriālajās struktūrvienībās.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” 2021. gada absolventiem jau sesto reizi vienlaikus ar diplomu izsniedza Europass Diploma pielikumu. Europass Diploma pielikums satur detalizētu informāciju par absolvēto mācību programmu. Europass Diploma pielikums neaizvieto diploma oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu izglītības iestādes oficiāli atzītu diploma oriģinālu, bet palīdz pareizi novērtēt oriģinālo diplomu.

18. jūnijā izlaidums bija Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā, 21. jūnijā – Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā, 28. jūnijā – Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā.

Šogad izlaidumi Rīgā notika Dārzciema ielā 70, jo, balstoties uz epidemioloģiskajiem nosacījumiem, šeit tos varēja droši noturēt. Arī laika apstākļi lutināja. 29. jūnijā izlaidumi bija Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu absolventiem.

30. jūnijā izlaidumi notika Datorikas nodaļas un Dzelzceļa nodaļas absolvenitem, 1. jūlijā – Auto nodaļas un Komercdarbības nodaļas absolventiem, 2. jūlijā – Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas un Enerģētikas nodaļas absolventiem, kā arī Rīgā noslēdzošie izlaidumi bija Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas absolventiem. Izlaidumu “maratons” 3. jūlijā noslēdzās Balvu teritoriālajā struktūrvienībā.

Divi Rīgas Valsts tehnikuma absolventi saņēma Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pateicības rakstu par izcilu sniegumu mācību darbā – S4 grupas absolvents Lorenzo Terlizzi un GK4-2 grupas absolvents Linards Andersons par 1. vietas izcīnīšanu jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2020 nominācijā “Mazumtirdznicība”. Pieci RVT absolventi - AV4 grupas absolvents Andris Pārpucis, BT4 grupas absolvents Alens Mārtiņš Jirgensons, ĒS4 grupas absolvente Mairtita Marta Pīterniece, S4 grupas absolvents Lorenzo Terlizzi un GK4-2 grupas absolvente Elija Astreiko saņēma Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas projekta “Latvijai 100” stipendiju 500 EUR apmērā. Visi minētie absolventi, kā arī grupas GK4-1 absolvents Linards Andersons, GK4-2 grupas absolvente Ilze Slišāne un N4 grupas absolvents Edgars Ancītis saņēma RVT “Goda zīmi”, tā atzīmējot mūsu absolventu panākumus un Rīgas Valsts tehnikuma vārda daudzināšanu. Pāris izlaidumos mūsu radošākie skolotāji Diānas Kaušeles Miezītes vadībā bija sagatavojuši dziedošu apsveikumu absolventiem. Pievienojoties šim sveicienam, arī mēs vēlam absolventiem skaistu vasaru un mērķu piepildījumu turpmākajā dzīvē!

 

Rīgas Valsts tehnikums Latvijas Darba devēju konfederācijas un karjeras portāla Prakse.lv veidotajā darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPā atkal ir kļuvis par visnovērtētāko izglītības iestādi starp vidējās profesionālās izglītības iestādēm!
Jau desmito gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2652 darba devēji.
Darba devēji aktīvi izteikuši pozitīvus balsojumus par profesionālajām skolām un koledžām. TOPā visnovērtētākā profesionālā skola ir Rīgas Valsts tehnikums, kā otrā ir Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, seko Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas mākslas un mēdiju tehnikums un TOP5 noslēdz ar dalītu vienādu balsu skaitu Ogres tehnikums un Bulduru Dārzkopības vidusskola.

Apsveikums PIKC RVT absolventiem skatīt šeit.

2021. gada 18. jūnijā Rīgas Valsts tehnikuma Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa sadarbībā ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju organizēja ikgadējo karjeras attīstības atbalsta pasākumu „DRUKAS UN MEDIJU DIENA 2021”. Pasākuma mērķis ikgadēji  ir stiprināt Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēkņu piederību izvēlētajai profesijai, kā arī popularizēt tehnikuma piedāvātos izglītības pakalpojumus šajā sfērā vispārizglītojošu skolu absolventiem. Pasākuma atslēgas vārdi: Drukas un mediju nozare. Izdevējdarbība. Poligrāfija. Karjera. Ar šiem un citiem terminiem jauniešus savās prezentācijās iepazīstināja vairāki nozares uzņēmumu pārstāvji: SIA "Livonia Print", SIA  "PNB Print", SIA Jelgavas Tipogrāfija, SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA", SIA "VEITERS KORPORĀCIJA". Jauniešu interese un aizrautīgā iesaistīšanās pasākuma 2.daļā, kad bija iespēja “ātro randiņu” formātā uzdot jautājumus darba devējiem, radīja pārliecību, ka drīzumā poligrāfijas nozarei piepulcēsies ieinteresēti, profesionāli labi sagatavoti un motivēti darbinieki.

Pasākumu moderatore - tehnikuma pedagogs karjeras konsultants Solveiga Keistere aicina 9. klašu skolēnus un viņu vecākus noskatīties video, lai labāk iepazītu aizraujošo iespieddarbu noformējumu pasauli: https://youtu.be/cqraCgzbrJk

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi