PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 27. oktobrī pieņēma lēmumu, ka no piektdienas, 30. oktobra, būs stingrāki pulcēšanās ierobežojumi gan privātos, gan publiskos pasākumos. Tāpat pagarināts laiks, līdz kuram notiek attālinātas mācības bērniem no 7. klases. Profesionālās izglītības iestādes jau kopš mācību gada sākuma pārsvarā īsteno B modeli (mācības daļēji attālināti) un arī novembrī turpinās strādāt daļēji attālināti, izņemot gadījumus, kad profesionālās izglītības iestādē noteikti pretepidēmiskie pasākumi vai reģionā, kur atrodas skola, stājas spēkā stingrāki ierobežojumi. 

Pieaugušo neformālās izglītības nodarbības drīkst īstenot līdz 30 personu lielām grupām. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, arī pieaugušo neformālās izglītības nodarbību organizēšanā ir jāievēro informēšanas, distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi.

Šobrīd Latvijā sejas masku lietošana skolā nav obligāta prasība, bet ir spēkā ieteikums to darīt. PVO iesaka, ka vietās, kur ir augsta saslimstība ar Covid-19, un vietās, kur nav iespējams nodrošināt distancēšanos, tostarp arī skolās, ieteicams veikt šādus drošības pasākumus:

- Bērniem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma jāievēro masku lietošanas vadlīnijas pieaugušajiem;
- Skolotāji un skolas personāls var valkāt maskas, ja viņi nevar garantēt distancēšanos no citiem vai ja apkārtnē ir augsti saslimstības rādītāji.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņem daudzu iedzīvotāju jautājumus par mācību procesa turpmāko nodrošināšanu, ja Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits turpinās pieaugt. IZM atgādina, ka jebkādi jauni lēmumi par izglītības procesa norisi tiks pieņemti ciešā sadarbībā ar Veselības ministriju un, ņemot vērā epidemioloģiskos situāciju. Tas, ko visi varam darīt šobrīd, ir maksimāli ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus un būt atbildīgiem pret sevi, saviem bērniem un līdzcilvēkiem.

 

Cienījamie vecāki!

Ņemot vēra profesionālās izglītības mācību satura apguves specifiku (teorētiskās un praktiskās mācības) no 2020.gada 26.oktobra tehnikums ir pārgājis uz mācību organizēšanu pēc, tā saucamā, B modeļa, kas nozīmē, ka konkrētās grupas audzēkņiem 2-3 dienas nedēļa mācības notiek attālināti un attiecīgi 3-2 dienas klātienē.

Šajā sarežģītajā laikā ļoti lūdzam un aicinām audzēkņus, kā arī, ja nepieciešams vecākus, regulāri sekot līdzi informācijai stundu sarakstā RVT mājas lapā vai Mykoob.lv

No tehnikuma puses regulāri monitorējam situāciju, lai nodrošinātu iespējami pilnvērtīgu mācību procesu ikkatrai grupai un audzēknim. Tāpat nekavējoties reaģējam uz jebkādu faktoru izraisītām izmaiņām. Izmaiņas, ja tādas mācību procesa plānošanā tiek paredzētas, ir atrodamas mācību stundu sarakstā, kur iespējams uzzināt arī to, vai mācības konkrētajā dienā paredzētas klātienē vai attālināti.

Tāpat lūdzam audzēkņus būt atbildīgiem par skolotāju doto mācību uzdevumu savlaicīgu izpildi un par klātesamību attālināto mācību stundu tiešsaistes nodarbībās, nepieļaujot neattaisnotus kavējumus vai neiesniegtus darbus, kas rezultējas ar ierakstu “nav vērtējuma” un ilgtermiņā var atstāt ietekmi uz semestra vērtējumu. Informācija par darba uzdevumiem, to izpildes termiņu katram audzēknim ir pieejama Outlook kalendārā.

Savukārt, detalizēta informācija par to, kā tehnikumā tiek organizēts mācību process, ir pieejama arī tehnikuma iekšējos noteikumos “Mācību procesa organizēšanas kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā. Noteikumus var atrast Mykoob.lv/ Skolas ziņojumi.

Par izmaiņām, ja tās skars pilnībā pāreju uz mācībām attālināti, audzēkņi un vecāki tiks informēti.

Aicinām ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus un būt atbildīgiem pret savu un citu veselību.

IZM mājas lapā ir pieejamas atbildes uz daudziem biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Vairāk informācijas skatīt šeit.

 

 

Latvijas Reitingi