Drukāt
24 Novembris 2020 15:48:46

PIKC “Rīgas Valsts  tehnikums” 2020. gada 10. novembrī attālināti notika pirmā posma ķīmijas olimpiāde. Ķīmijas olimpiādē piedalījās 15 dalībnieki. Audzēkņi risināja ķīmijas uzdevumus, katrs savā 10. klases, 11. klases un 12. klases grupā. Audzēkņu snieguma pakāpes ir apkopotas tabulā.

Komisija labākos dalībniekus virzīs uz Rīgas posma ķīmijas olimpiādi. Paldies dalībniekiem  un M. Pētersonei, L. Ruselei, S. Seredai!