PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

eurrail

Eiropas Savienība 2021. gadu pasludinājusi par Eiropas Dzelzceļa gadu, lai veicinātu vilcienu kā droša un ilgtspējīga transporta izmantošanu. Šogad tiek plānoti dažādi pasākumi dzelzceļa popularizēšanai visā ES, lai mudinātu  gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus  to vairāk izmantot.

Arī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Dzelzceļa nodaļa sadarbībā ar pedagogiem karjeras konsultantiem piedāvā dažādas aktivitātes, lai gan stiprinātu esošo audzēkņu piederību izvēlētajai profesijai, gan aicinātu 8.-9.klašu skolēnus un viņu vecākus pievērst uzmanību perspektīvām šajā nozarē, izvēloties mācības kādā no tehnikumā piedāvātajām dzelzceļa specialitātēm:

-          «Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis» veic automātikas, sakaru, elektrobarošanas, (t.sk. diagnostikas un kontroles) sistēmu apkalpošanu, kā arī šo sistēmu projektēšanu; elektroietaišu, apakšstacijas, kontakttīkla apkalpošanu un remontu; automātikas, sakaru un elektrobarošanas ierīču apkalpošanu.

-          «Dzelzceļa elektrolīniju mehāniķis»veic dzelzceļa kontakttīkla un elektroenerģijas pārvades līnijas, kā arī elektrobarošanas staciju projektēšanu, apkalpošanu un remontu.

-          «Lokomotīvju saimniecības tehniķis» organizē un veic vilces līdzekļa tehnisko apkopi un remontu un nodrošina vilces līdzekļa ekspluatēšanu, kontrolē vilces līdzekļa darbību, novērtē vilces līdzekļa tehnisko stāvokli un iespēju robežās novērš sistēmu, agregātu un iekārtu bojājumus.

-          «Sliežu ceļu saimniecības tehniķis» nodrošina sliežu ceļu ekspluatāciju, uzturēšanas un remontdarbus, novērtē sliežu ceļu bojājumus (t.sk. ģeodēzisko darbus) un novērš tos, nosaka darbu apjomus un darbu veikšanai nepieciešamos mehānismus un materiālus.

Rūdolfs Broks - 3. kursa audzēknis: “Dzelzceļnieka profesiju izvēlējos, jo bērnībā ļoti iepatikās pasažieru vilcieni, un šī entuziasma liesma ir tikai augusi stiprāka. Manos hobijos ietilpst vilcienu fotografēšana un filmēšana, kā arī Latvijas pasažieru vilcienu vēstures pētīšana. Esmu ļoti gandarīts ar savu izvēli un ceru, ka mans sapnis kļūt par pasažieru vilciena mašīnistu piepildīsies.”

Raksti uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lai pieteiktu savu klasi vai skolu uz tiešsaistes karjeras nodarbību, lai iepazītu dzelzceļa profesijas vai piesakies uz individuālo konsultāciju! Ielec ejošā vilcienā! #EUYearofRail #EiropasDzelzceļagads

- Eiropas Dzelzceļa gads: ievadvideo skatīt šeit.

- Dzelzceļa stāsti. Dzelzceļa izglītība cauri vēstures līkločiem skatīt šeit.

- Eiropas Dzelzceļa gada tīmekļa vietne skatīt šeit.

 

 

Latvijas Reitingi