PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi, skolotāji un Projektu nodaļas darbinieki no 15. februāra līdz 18. februārim piedalās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības iniciatīvas veicināšana mācoties darot” (Promotion of VET student entrepreneurial mindset through learning by doing), Nr. NPJR-2019/10021 trešajā seminārā, ko tiešsaistes platformā Zoom organizē Islandes profesionālā vidusskola Borgarholtsskóli.
Seminārā piedalās projekta koordinatori, audzēkņi un skolotāji no partnerorganizācijām – profesionālajām skolām Careeria (Somija) un Borgarholtsskóli (Islande). Rīgas Valsts tehnikumu, kas ir projekta koordinators, pārstāv Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, Komercdarbības nodaļas skolotājas Anastasija Soloveičika, Baiba Purlica un Laimrota Surska, kā arī Komercdarbības nodaļas audzēkņi Amanda Medvedeva, Krista Macola, Patrīcija Granta, Daniils Porahoņko, Veronika Cvetkova, Kristiāna Priedīte un Andrejs Koreņiks.
Islandes semināra galvenā tēma ir rentabilitāte, un semināra aktivitātes ir saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesībām un pieredzes ekonomiku. Visu dalībskolu audzēkņi ir sagatvojuši mājasdarbus – prezentācijas un video stāstus par intelektuālā īpašuma tiesībām un pieredzes ekonomiku, ar ko iepazīstinās pārējos semināra dalībniekus. Skolotāji un audzēkņi semināra laikā, noskatoties video par jau minētājām uzņēmējdarbības tēmām, diskutēs par dažādiem uzņēmējdarbības aspektiem. Visi audzēkņi tiks sadalīti starptautiskās grupās, kurās semināra laikā izstrādās pieredzes ekonomikas biznesa ideju, ko semināra noslēgumā prezentēs semināra dalībniekiem.
Projektam ir šādi mērķi:
1. Veicināt un uzlabot profesionālo skolu audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes;
2. Izstrādāt mācību materiālu, kura pamatā ir aktuālās tendences uzņēmējdarbībā, praktiskie uzdevumi un mācīties darot;
3. Dalīties pieredzē un apkopot labās prakses piemērus par tēmām “Ilgtspējīgas biznesa idejas”, “Mārketings un sociālā uzņēmējdarbība”, “Vizualitāte un pašpilnveide” un “Rentabilitāte”;
4. Koncentrēt projekta aktivitātes uz ilgtspējīgu un sociālu uzņēmējdarbību, kas ir ekoloģiska, ētiska un estētiska;
5. Stiprināt sadarbību ar darba tirgu.
Projekts sākās 2019. gada 1. augustā un tā beigu datums ir 2021. gada 30. maijs. Kā pēdējā projekta aktivitāte paredzēta noslēguma konference.
Projekts tiek īstenots ar Nordplus programmas atbalstu.

 

Latvijas Reitingi