PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi, skolotāji un Projektu nodaļas darbinieki no 15. februāra līdz 18. februārim piedalās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības iniciatīvas veicināšana mācoties darot” (Promotion of VET student entrepreneurial mindset through learning by doing), Nr. NPJR-2019/10021 trešajā seminārā, ko tiešsaistes platformā Zoom organizē Islandes profesionālā vidusskola Borgarholtsskóli.
Seminārā piedalās projekta koordinatori, audzēkņi un skolotāji no partnerorganizācijām – profesionālajām skolām Careeria (Somija) un Borgarholtsskóli (Islande). Rīgas Valsts tehnikumu, kas ir projekta koordinators, pārstāv Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, Komercdarbības nodaļas skolotājas Anastasija Soloveičika, Baiba Purlica un Laimrota Surska, kā arī Komercdarbības nodaļas audzēkņi Amanda Medvedeva, Krista Macola, Patrīcija Granta, Daniils Porahoņko, Veronika Cvetkova, Kristiāna Priedīte un Andrejs Koreņiks.
Islandes semināra galvenā tēma ir rentabilitāte, un semināra aktivitātes ir saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesībām un pieredzes ekonomiku. Visu dalībskolu audzēkņi ir sagatvojuši mājasdarbus – prezentācijas un video stāstus par intelektuālā īpašuma tiesībām un pieredzes ekonomiku, ar ko iepazīstinās pārējos semināra dalībniekus. Skolotāji un audzēkņi semināra laikā, noskatoties video par jau minētājām uzņēmējdarbības tēmām, diskutēs par dažādiem uzņēmējdarbības aspektiem. Visi audzēkņi tiks sadalīti starptautiskās grupās, kurās semināra laikā izstrādās pieredzes ekonomikas biznesa ideju, ko semināra noslēgumā prezentēs semināra dalībniekiem.
Projektam ir šādi mērķi:
1. Veicināt un uzlabot profesionālo skolu audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes;
2. Izstrādāt mācību materiālu, kura pamatā ir aktuālās tendences uzņēmējdarbībā, praktiskie uzdevumi un mācīties darot;
3. Dalīties pieredzē un apkopot labās prakses piemērus par tēmām “Ilgtspējīgas biznesa idejas”, “Mārketings un sociālā uzņēmējdarbība”, “Vizualitāte un pašpilnveide” un “Rentabilitāte”;
4. Koncentrēt projekta aktivitātes uz ilgtspējīgu un sociālu uzņēmējdarbību, kas ir ekoloģiska, ētiska un estētiska;
5. Stiprināt sadarbību ar darba tirgu.
Projekts sākās 2019. gada 1. augustā un tā beigu datums ir 2021. gada 30. maijs. Kā pēdējā projekta aktivitāte paredzēta noslēguma konference.
Projekts tiek īstenots ar Nordplus programmas atbalstu.

viaapateiciba

proaktivs

Februāra mēnesis tradicionāli bijis raksturīgs ar Ēnu dienu, kas ir izglītojošs karjeras attīstības atbalsta pasākums jauniešiem ar iespēju apmeklēt interesējošas darba vietas un ēnojot kādas profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Tā kā šogad Ēnu dienas pasākums ir atcelts valstī noteikto ierobežojumu dēļ, tomēr ikviens tehnikuma jaunietis var būt joprojām aktīvs, mēģinot izzināt turpmākās izglītības un darba iespējas attālināti.

Karjeras konsultanti aicina 3.-4.kursu audzēkņus!

IEDVESMOJIES! Ēnu dienas pieredzes apkopojumu, skatīt šeit.

PIESLĒDZIES MS Teams platformā!

18. februārī tālākizglītības iespējas augstskolās:
- Latvijas Lauksaimniecības universitāte - plkst. 10:10 – 10:50;
- Transporta un sakaru institūts - plkst. 10:55 – 11:35;
- RISEBA - plkst. 12:30-13:10;
- Rīgas Tehniskā universitāte - plkst. 14:05-14:45.

23. februārī - tālākizglītības iespējas kuģniecības un aviācijas nozarē plkst. 14:50-15:30.
24. februārī - Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā plkst. 15:30 -16:30.

SEKO PIESLĒGŠANĀS INFORMĀCIJAI MYKOOB PASTĀ! Vairāk informācijas rakstot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eurrail

Eiropas Savienība 2021. gadu pasludinājusi par Eiropas Dzelzceļa gadu, lai veicinātu vilcienu kā droša un ilgtspējīga transporta izmantošanu. Šogad tiek plānoti dažādi pasākumi dzelzceļa popularizēšanai visā ES, lai mudinātu  gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus  to vairāk izmantot.

Arī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Dzelzceļa nodaļa sadarbībā ar pedagogiem karjeras konsultantiem piedāvā dažādas aktivitātes, lai gan stiprinātu esošo audzēkņu piederību izvēlētajai profesijai, gan aicinātu 8.-9.klašu skolēnus un viņu vecākus pievērst uzmanību perspektīvām šajā nozarē, izvēloties mācības kādā no tehnikumā piedāvātajām dzelzceļa specialitātēm:

-          «Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis» veic automātikas, sakaru, elektrobarošanas, (t.sk. diagnostikas un kontroles) sistēmu apkalpošanu, kā arī šo sistēmu projektēšanu; elektroietaišu, apakšstacijas, kontakttīkla apkalpošanu un remontu; automātikas, sakaru un elektrobarošanas ierīču apkalpošanu.

-          «Dzelzceļa elektrolīniju mehāniķis»veic dzelzceļa kontakttīkla un elektroenerģijas pārvades līnijas, kā arī elektrobarošanas staciju projektēšanu, apkalpošanu un remontu.

-          «Lokomotīvju saimniecības tehniķis» organizē un veic vilces līdzekļa tehnisko apkopi un remontu un nodrošina vilces līdzekļa ekspluatēšanu, kontrolē vilces līdzekļa darbību, novērtē vilces līdzekļa tehnisko stāvokli un iespēju robežās novērš sistēmu, agregātu un iekārtu bojājumus.

-          «Sliežu ceļu saimniecības tehniķis» nodrošina sliežu ceļu ekspluatāciju, uzturēšanas un remontdarbus, novērtē sliežu ceļu bojājumus (t.sk. ģeodēzisko darbus) un novērš tos, nosaka darbu apjomus un darbu veikšanai nepieciešamos mehānismus un materiālus.

Rūdolfs Broks - 3. kursa audzēknis: “Dzelzceļnieka profesiju izvēlējos, jo bērnībā ļoti iepatikās pasažieru vilcieni, un šī entuziasma liesma ir tikai augusi stiprāka. Manos hobijos ietilpst vilcienu fotografēšana un filmēšana, kā arī Latvijas pasažieru vilcienu vēstures pētīšana. Esmu ļoti gandarīts ar savu izvēli un ceru, ka mans sapnis kļūt par pasažieru vilciena mašīnistu piepildīsies.”

Raksti uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lai pieteiktu savu klasi vai skolu uz tiešsaistes karjeras nodarbību, lai iepazītu dzelzceļa profesijas vai piesakies uz individuālo konsultāciju! Ielec ejošā vilcienā! #EUYearofRail #EiropasDzelzceļagads

- Eiropas Dzelzceļa gads: ievadvideo skatīt šeit.

- Dzelzceļa stāsti. Dzelzceļa izglītība cauri vēstures līkločiem skatīt šeit.

- Eiropas Dzelzceļa gada tīmekļa vietne skatīt šeit.

Mums ir tas prieks un lepnums paziņot, ka pateicoties  piesaistītajam Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas finansējumam, Rīgas Latviešu biedrības nams  nu var lepoties ar 4 pilnībā restaurētiem logiem!

Restaurācijas projekta ietvaros  Rīgas Valsts tehnikuma Kokapstrādes nodaļas audzēkņiem bija dota iespēja piedalīties restaurācijas darbos, apmeklēt kokapstrādes darbnīcas un iegūt papildus zināšanas par restaurācijas procesu, kā arī iepazīties ar mūsu skaisto Rīgas Latviešu biedrības namu un tā vēstures faktiem.

Paldies par veiksmīgo sadarbību Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, kā arī restaurācijas darbu veicējiem  - Fasāde PRO un Valteram Veinbergam, autoruzraudzības nodrošinātājiem  -  Lejnieku arhitektūras birojam, Rīgas Valsts tehnikuma kokapstrādes darbnīcu vadītājam Valdim Kvilim, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondam un, protams, restaurācijas projekta vadītājai Marijai Heislerei Celmai!

Rīgas Valsts tehnikuma Pieaugušo izglītības centra metodiķis Guntars Loba vairāk nekā 15 gadus ir vadījis uzņēmumus un sapratis, ka vadīšana un pedagoģija iet roku rokā, jo saikne starp profesijām ir ļoti cieša un mūsdienās novilkt striktas robežas ir neiespējami. Guntars Loba uzskata, ka izglītības sistēmā jāiesaistās tiem cilvēkiem, kuri ir nobrieduši, motivēti un kuri saprot to, ka viņi vēlas ar savām zināšanām dalīties. No šī viedokļa pozīcijām raugoties, tehnikums ir izcila vieta, kurā veikt izpēti par to, kā un kāpēc pieaugušie mācās, identificēt galvenās problēmas, kas saistītas ar pieaugušo izglītību un rast šo problēmu risinājumu. 

Par izglītības nozīmi gan savā dzīvē, gan vispār, iespējams lasīt vairāk te:  

https://www.llu.lv/lv/studentu-un-absolventu-stasti/llu-magistrs-pedagogija-studijas-palidzeja-salikt-punktus-uz-i

Latvijas Reitingi