PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Izglītības portāls Uzdevumi.lv izsaka atzinību Rīgas Valsts tehnikumam par aktīvu portāla iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu. Mums kā profesionālās izglītības iestādei ir liels pagodinājums saņemt šo atzinību, jo neskatoties uz pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, skolotāji un audzēkņi ir raduši risinājumus ne tikai mācību procesa nodrošināšanai, bet audzēkņi, blakus uzdevumu risināšanai portālā, ir arī sekmīgi piedalījušies matemātikas, latviešu valodas un literatūras, fizikas, vēstures, ķīmijas un ekonomikas olimpiādēs. 2020./2021. mācību gada I semestrī portālā Uzdevumi.lv Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi atrisinājuši 419053 uzdevumus un skolotāji

Tehnikuma virtuālā tūre piedāvā interaktīvu Tehnoloģiju un inovāciju centra apskates veidu, nodrošinot lielisku klātbūtnes efektu. Virtuālās ekskursijas laikā ikvienam interesentam ir iespēja apskatīties praktisko mācību telpas, dienesta viesnīcu, biznesa inkubatoru un teritoriju kopumā tā, it kā atrastos Dārzciema ielā 70.

360 grādu panorāmas skats palīdz iegūt labāku priekšstatu par tehnikumā pieejamo materiāltehnisko bāzi un virtuālā pastaiga nodrošina plašāku un reālāku ieskatu telpu plānojumā.

Paldies tehnikuma IT nodaļas vadītāja vietniekam Normundam Pauderam par ideju, Datorikas nodaļas 4. kursa audzēknim Kasparam Baldiņam par tehnoloģisko risinājumu, kas tika veikts kvalifikācijas prakses ietvaros, kā arī karjeras konsultantei Solveigai Keisterei par projekta realizāciju.

Virtuālo ekskursiju skatīt šeit.

2021. gada 21. janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā  Nr.655  „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  https://www.vestnesis.lv/op/2021/14A.2 , kuri nosaka izņēmumu profesionālās izglītības īstenošanai izglītojamiem – jauniešiem, kuri mācās profesionālās vidējās un arodizglītības programmās. Tie paredz sekojošo:

„5.13.2.3. individuālu profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju un kvalifikācijas ieguvei 2021.gada pirmajā pusgadā un kuru nav iespējams veikt attālināti, kā arī tās norises laikā ir iespējams ievērot divu metru distanci".

            Šie grozījumi nosaka, ka profesionālajā izglītībā izglītojamiem, kam 2021. gada pirmajā pusgadā jānoslēdz izglītības ieguve, ir iespēja veikt individuālu praktisku prasmju apguvi, kuru nekā citādi nav iespējams īstenot (ko iespējams veikt tikai noteiktos apstākļos darbnīcā vai tam atbilstoši piemērotā prakses vietā).

Tas būtu iespējams tikai tādos gadījumos, kur prasmju apguvē ir iespējams ievērot savstarpēju divu metru distanci. Šādas iespējas ir, piemēram, apgūstot profesionālo izglītību būvniecībā, mašīnbūvē, metālapstrādē, kokrūpniecībā, enerģētikā, tekstilizstrādājumu izgatavošanā, poligrāfijā, lietišķajā mākslā un dizainā un lauksaimniecībā.

Neveicot ilgstoši šādu praktisku apguvi, pastāv pamatots risks, ka izglītojamais nevarēs nokārtot attiecīgos noslēguma praktiskos pārbaudījumus, noslēgt izglītības ieguvi un iegūt profesionālo kvalifikāciju.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40497318&mode=mk&date=2021-01-21

 – šeit var iepazīties arī ar rīkojuma anotāciju, kurā ir iekļauta visa skaidrojuma redakcija.

Ņemot vērā anotācijā iekļauto informāciju, ir nozīmigi informēt, ka papildus minētajām nozarēm un jomām prakses uzņēmumos vai skolas darbnīcā, laboratorijā var notikt arī citās nozarēs un jomās, bet būtiskākais ka šīm praksēm jānotiek individuāli, un tikai gadījumos, ja iespējams nodrošināt saskarsmi tikai ar prakses vadītāju, darbaudzinātāju 1 pret 1, ievērojot 2 m distancēšanos u.c. noteiktos piesardzības pasākumus. Nav pieļaujama saskarsme ar citām personām, klientiem, izglītojamiem utml. Tikai šādos gadījumos individuālas prakses var notikt profesionālās izglītības audzēkņiem, kuriem šo prasmju nostiprināšana ir būtiska kvalifikācijas iegūšanai. Pārējos gadījumos praksēm ir jānotiek attālināti.

Pandēmijas dēļ ieviestais ārkārtas stāvoklis arī Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem ir nesis vairākus izaicinājumus izglītības procesā. Krīzes situācija šobrīd pieprasa attālināto mācīšanos, kas paliks kā viena no iespējamām mācību formām arī turpmāk. Gan 2020. gada pavasara, gan arī rudens sarežģītajā mācību procesā esam bijuši liecinieki pedagogu pašaizliedzīgajam darbam, tā sekmējot to, lai mācības audzēkņiem kļūtu arvien interesantākas un aizraujošākas. Priecē sekmīgo audzēkņu neatlaidība jaunu zināšanu apguvē.

Rīgas Valsts tehnikuma administrācija lepojas ar visu tehnikuma nodaļu audzēkņu mācību sasniegumiem un izsaka atzinību Auto nodaļas 5  audzēkņiem, Komercdarbības nodaļas 58 audzēkņiem, Enerģētikas nodaļas 13 audzēkņiem, Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas 12 audzēkņiem, Datorikas nodaļas 30 audzēkņiem, Drukas un mediju tehnoloģijas nodaļas 5 audzēkņiem, Mašīnbūves nodaļas 7  audzēkņiem, Kokapstrādes nodaļas 6 audzēkņiem un Dzelzceļa nodaļas 1  audzēknim par ļoti labām un teicamām sekmēm 2020/2021. mācību gada 1. semestrī.

Latvijas Reitingi