PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikumā no 11. līdz 30. septembrim Latvijas Dzejas dienu ietvaros notika literārās jaunrades konkurss ,,Skani mana dziesmiņa, skani, dzejolīti”, kuru organizēja tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāji. Tajā piedalīties bija aicināts ikviens mūsu tehnikuma audzēknis no 1. līdz 3. kursam, konkursa rīkotājiem iesūtot nelielu videoklipu, kurā paša autora lasījumā skan oriģināls sacerējums – dzejolis vai miniatūra dzimtajā vai angļu valodā.

Apsveicam konkursa uzvarētājus:

Santa Bērtiņa (GL2-1)

Arlita Kalniņa (GK1)

Krista Voita (Gk1)

Laine Aleksejeva (Gk1)

Daniela Hermanovska (Gk1)

Megija Pastare (GL1-1)

Emīlija Žabina (D3-1)

Elizabete Lapicka (D3-2)

Elīzabete Lapicka (Gk3-2)

Īpašs paldies D3-1 radošajai grupai, kas savu sacerējumu prezentēja JAVA/C# programmēšanas valodā Edžus Kivilanda izpildījumā.

Mūsu valstī pēdējo 10 gadu laikā ir pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs. Tajā pat laikā tiek attīstītas arī īsā cikla profesionālās izglītības programmas un veiktas mērķtiecīgas investīcijas pieaugušo izglītības attīstībā. Tas ir veicinājis vidējas kvalifikācijas speciālistu ienākšanu darba tirgū un kopumā ļāvis mazināt prognozēto darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību.
Balstoties uz apjomīgiem ERAF un ESF ieguldījumiem, ir izveidota moderna infrastruktūra, mācību vide un mūsdienīgs mācību satura piedāvājums. Latvijas profesionālajā izglītībā tika pilotētas un ieviestas vērienīgas pārmaiņas un ir ievērojami pieaudzis profesionālās izglītības prestižs. Par to liecina ne vien audzēkņu pozitīvais novērtējums aptaujās, bet arī konkurence vairākās programmu grupās.

 skillsl

Vairāk informācijas skatīt šeit.

2020. gada 15. un 16. septembrī norisinājās nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia2020. Tehnikumu šajā konkursā pārstāvēja GK4-1 grupas audzēknis Linards Andersons, kas konkursā ieguva 1.vietu.

Konkursā piedalījās audzēkņi no Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma.

Gatavošanos šim konkursam tehnikumā sākām jau 2019. gada novembrī, kad Linards Andersons izcīnija 1.vietu tehnikuma profesionālās meistarības konkursā “Pārdošanas eksperts” un ieguva tiesības startēt nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia2020.

Konkursa pirmajā dienā konkursa dalībniekiem bija jāsagatavo prezentācija un jāpārdod Noras Ikstenas grāmata "Mātes piens". Otrajā dienā konkursa dalībniekiem bija nepieciešams parādīt savas pārdošanas prasmes, izmantojot angļu valodas zināšanas. Konkursa uzdevumi bija produkta izpēte, prezentācijas sagatavošana un prezentēšana, veikala iekārtošana un produkta pārdošana (lomu spēles ar klientiem), kā arī lietišķā sarakste.

Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija:

Iveta Liniņa - mārketinga un pārdošanas vadības speciāliste un Biznesa augstskolas Komercdarbības katedras asociēta profesore;

Iveta Ozola- SIA "Grāmatu nams Valters un Rapa" valdes locekle;

Jana Romānova - Estere “Nature Cosmetics” īpašniece.

Konkursanti ir ierindojušies sekojošās pozīcijās:

1. Linards Andersons – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” - 92,51 punkti;

2. Ieva Līga Kajaka – Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola - 72,53 punkti;

3. Rūdolfs Kristiāns Kozlovskis – VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums - 68,42 punkti;

4. Aivita Urķe – Jēkabpils Agrobiznesa koledža - 64,54 punkti;

5. Patrīcija Čiekure – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - 55,63 punkti.

Paldies skolotājai Anastasijai Soloveičikai par atbalstu, Valsts izglītības attīstības aģentūrai un SkillsLatvia. Labākie jaunie profesionāļi varēs turpināt dalību konkursā EuroSkills2020 Austrijā 2021. gada janvārī.

Rīgas Valsts tehnikuma grupas GK4-1 audzēknis Linards Andersons ir izcīnījis uzvaru nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2020 prasmju konkursā “Mazumtirdzniecība”. Apsveicam!

apsveicamkz

Vairāk informācijas skatīt šeit.

Latvijas Reitingi