PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas valsts tehnikums” Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV90000281996
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV58TREL7150300000000

Latvijas Reitingi