PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

ESF Poligrāfijas nozares grāmatas

Iespiedprodukcijas pēcapstrādes Personu gurpa,

Valda Ozola "Spectehnoloģija",

Ārija Čerpinska "Materiālmācība",

Paulis Zabarovskis "Ofseta iespiedarbi",

Normunds Tiltiņš E-mācību resurss "Iespiedarbu maketētājs",

Klāra Paipala "E-mācību resurss Ekonomika",

Arvīds Andresons "Ofseta iespieddarbi".

ESF Ķīmijas nozares grāmatas

Grindeks izstrādātie materiāli,

Kristīne Salma Ancane "Laboratorijas darbu tehnika",

Kristīne Salma Ancane "Ķīmiskā analīze",

Irina Vdoviča "Kvantitatīvā analīze",

Irina Vdoviča "Vispārīgā Ķīmija",

Indra Federe "Darba aizsardzība",

Mairita Lagzdiņa "Profesionālā angļu valoda",

Inta Bombiza "Ievads specialitātē",

Inta Bombiza "Ķīmijas tehnoloģijas".

ESF Enerģētikas nozares grāmatas

Vladimirs Meļņikovs "Lekciju konspekts Elektriskās mašīnas",

- Vladimirs Meļņikovs "Lekciju konspekts Elektrotehnika",

Vilnis Ozoliņš "Lodētie savienojumi",

Vladimirs Meļņikovs "Uzdevumu krājums Elektroapgāde",

Vladimirs Meļņikovs "Uzdevumu krājums Ekektriskās mašīnas",

Sandis Breiers "Uzdevuma krājums Apgaismes elektroiekārtas",

Vladimirs Meļņikovs "Lekciju konspekts Elektroapgāde",

Vladimirs Meļņikovs "Elektriskie aparāti",

Vladimirs Meļņikovs "Apgaismas elektroiekārtas",

Sandis Breiers "Laboratorijas darbi Alternatīvajā enerģētikā",

Grindeks izstrādātie materiāli,

1. daļa ISBN grāmta,

2. daļa ISBN grāmta,

3. daļa ISBN grāmta,

Ainārs Knipskis "Elektroniso pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija",

Revekka Heimane "Elektriskie mērījumi",

Revekka Heimane "Elektronika",

Vilnis Ozoliņš "Lekciju konspekts Elektropiedziņa".

Latvijas Reitingi