PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Auto nodaļa

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: AUTOMEHĀNIĶIS, 4.Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Autotransports
Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība, pēc 9.klases
Mācību ilgums: 4.gadi

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā automehāniķis plāno un veic automobiļu un to piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klientam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekabju defektus. Automehāniķis var strādāt remontdarbnīcā kā darbinieks vai arī veidot savu autoremontdarbnīcu un strādāt individuāli.

Automehāniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Darba aizsardzības noteikumu, vides aizsardzības un darba tiesisko attiecību nosacījumu ievērošana, remonta un apkopes darbu organizēšana, automobiļa vispārējā pārbaudīšana, tehniskās apkopes veikšana, remonta darbu veikšana, profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu īstenošana un ievērošana.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Transportlīdzekļu uzbūves pamati, Rasēšanas pamati, Rasēšana, Demontāža un montāža, Remonta pamati, Virsbūves detaļu remonta pamati, Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts, Riepu maiņa un remonts, Metināšanas pamati, Autovadītāju apmācības programma, Autoatslēdznieka prakse, Automobiļa elektroiekārtu remonts, Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, Virsbūves remonta pamati, Motoru remonts, Elektronisko sistēmu remonta pamati, Klientu menedžments, Tehniskā servisa organizācija, Automehāniķa prakse.

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (auto un spēkratu) nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās. Koledžas līmeņa kvalifikācija - Autoservisa speciālists, bakalaura līmeņa kvalifikācija - Automobiļu transporta inženieris.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: AUTOVIRSBŪVJU REMONTATSLĒDZNIEKS, 4.Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Autotransports
Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība, pēc 9.klases
Mācību ilgums: 4. gadi

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā autovirsbūvju remontatslēdznieks spēj veikt transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai. Autovirsbūvju remontatslēdznieks var strādāt uzņēmumos, kuros veic transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu, specializējoties virsbūvju remontdarbu izpildē vai arī kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Automehāniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Vizuāli novērtēt transportlīdzekļu virsbūvju un to detaļu deformācijas, veikt transportlīdzekļu virsbūvju konstrukcijas ģeometrijas kontrolmērījumus, izvēlēties atbilstošāko tehnoloģisko risinājumu transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbu veikšanai, izmantot transportlīdzekļu virsbūvju remontu tehnoloģijai atbilstošus materiālus, atjaunot deformētās virsmas izvelkot, izmantot līmēšanas un metināšanas tehnoloģijas, pārbaudīt darba kvalitāti, ievērot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:


Transportlīdzekļu uzbūves pamati, Rasēšanas pamati, Rasēšana, Demontāža un montāža, Remonta pamati, Virsbūves stiklojuma remonts, Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa, Virsbūves taisnošana, Virsbūves metināšana, Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana, virsbūves plastmasas detaļu remonts, Virsbūves remonta organizācija, Klientu menedžments, Virsbūves remontatslēdznieka prakse.

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (auto un spēkratu) nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās. Koledžas līmeņa kvalifikācija - Autoservisa speciālists, bakalaura līmeņa kvalifikācija - Automobiļu transporta inženieris.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: TRANSPORTLĪDZEKĻU KRĀSOTĀJS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids:Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa:Autotransports
Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums:4 gadi

Programmas apraksts:


Izglītības procesa rezultātā transportlīdzekļu krāsotājs spēj veikt jaunu vai lietotu transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu vai to sastāvdaļu sagatavošanu krāsošanai, krāsošanu un nokrāsoto virsmu kosmētisku uzlabošanu. Transportlīdzekļu krāsotājs var strādāt uzņēmumos, kuros izgatavo vai remontē transportlīdzekļus un to sastāvdaļas, uzņēmumos kur ir specializācija krāsošanas darbu izpildē.

Automehāniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Sagatavot un organizēt darba vietu darba uzdevuma veikšanai, sagatavot transportlīdzekli vai tā sastāvdaļas krāsošanai, krāsot transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu virsmas, pārbaudīt darba kvalitāti, ievērot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Transportlīdzekļu uzbūves pamati,

Atslēdznieka darbi,

Demontāža un montāža,

Virsbūves detaļu remonta pamati,

Virsbūves plastmasu detaļu remonts,

Virsmu sagatavošana krāsošanai,

Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse,

Virsmu krāsošana,

Krāsas toņu veidošana,

Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana,

Krāsošanas darbu organizēšana,

Transportlīdzekļu krāsotāju prakse.

Tālākizglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (auto un spēkratu) nozares moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās. Koledžas līmeņa kvalifikācija - Autoservisa speciālists, bakalaura līmeņa kvalifikācija - Automobiļu transporta inženieris.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Latvijas Reitingi