Drukāt
24 Aprīlis 2016 17:35:59

2016. gada 19. aprīlī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Praktisko mācību centrā notika seminārs ,,Karjeras iespējas mašīnbūves nozarē”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus, fizikas, mājturības, tehnoloģiju u.c. skolotājus ar mašīnbūves nozares galvenajiem darbības virzieniem, attīstību, nozares profesijām, kā arī ar profesionālās izglītības iespējām.

Seminārs noritēja pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamentu (VIAA IKAD), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC) un PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums”.

Paldies Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas speciālistam Andrim Sekacim, SIA Metāla Alianse valdes priekšsēdētājam Gatim Builim par profesionālu un noderīgu informāciju mašīnbūves nozarē.

Pateicamies VIAA IKAD speciālistei Daigai Udrasei un RVT darbiniecei Zaigai Kriķei par veiksmīgu sadarbību pasākuma organizācijā. Paldies RVT Mašīnbūves nodaļas vadītājam Jānis Markum un pirmā kursa jaunietim Arvim Mozulim, kuri demonstrēja tehnikuma jaunāko tehnoloģiju iespējas.

Paldies visiem, kuri atbalstīja semināra norisi!


Bildes no pasākuma skatīt šeit