PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Pašizglītība (eksternāts) vai mācības pēc individuāla mācību plāna

Pašizglītība var tikt īstenota gan mācību iestādē, gan arī ārpus tās. Tā ir efektīvs instruments darba tirgū nodarbinātajām personām, lai nekavējot darbu, iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences vai papildinātu jau esošās, atbilstoši savām un darba devēja interesēm.

Licencētās un akreditētās profesionālās izglītības programmās, kuras var apgūt pašmācībā skatīt šeit.

Rīcības plāns, ja ir aktuāla pašmācība:
1. Izvēlēties profesionālās izglītības programmu !!!
2. Sazināties ar izglītības iestādes pārstāvi !!!
3. Pretendenta iesniegums;
4. Esošās izglītības (pamatojoties uz izglītības dokumentiem) salīdzināšana ar izvēlēto profesionālās izglītības programmu;
5. Individuālo konsultāciju skaita noteikšana atbilstoši Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izdotam iekšējam rīkojumam;
6. Izglītības pakalpojuma maksas noteikšana pēc Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums”  sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (aktualizēts 28.01.2020.)
7. Līguma par profesionālās izglītības iegūšanu Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums”  pašizglītības formā sastādīšana un parakstīšana;
8. Mācību maksas vai daļas ieskaitīšana Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums”  kontā, pamatojoties uz izrakstīto faktūrrēķinu.
9. Pašizglītības procesa uzsākšana, individuāli sazinoties ar pedagogiem.

Kontaktpersona:
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Andra Zenčaka
Tālr. 27260001, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ūnijas ielā 31a, Rīgā, LV - 1039

Latvijas Reitingi