PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Līdz šā gada 14. martam pagarināta Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņu, skolotāju un darbinieku pieteikšanās Erasmus+ mobilitātes projekta konkursam. Īpaši tiek gaidīti pieteikumi no Dzelzceļa un Mašīnbūves nodaļu audzēkņiem, kā arī no audzēkņiem, kuri Komercdarbības nodaļā apgūst kvalifikācijas “Klientu apkalpošanas speciālists” un “Loģistikas darbinieks”.

Pieteikšanās AUDZĒKŅIEM
Pieteikšanās SKOLOTĀJIEM UN DARBINIEKIEM
Konkursa nolikums un plašāka informācija AUDZĒKŅIEM
Konkursa nolikums un plašāka informācija SKOLOTĀJIEM UN DARBINIEKIEM

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ir parakstījis finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (KA1) mobilitātes projekta “Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” īstenošanu.

Projekta nosaukums:Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve

Projekta Nr.:2020-1-LV01-KA116-077407

Projekta īstenošanas laiks: no 03.08.2020 līdz 02.11.2021

Projektam piešķirtais finansējums: 229 558,00 EUR

Projekta mērķi:

– veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū;

– sekmēt profesionālo izglītības programmu satura pilnveidi, audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu mobilitāti, tehnikuma internacionalizāciju un profesionālās izglītības pievilcību;

– nodrošināt pozitīvu un ilgtermiņa ietekmi uz mobilitātes dalībniekiem un to organizācijām.

Projekta svarīgākie rezultāti:

– audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;

– audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;

– starptautiskas pieredzes iegūšana.

Projekta dalībnieki: 68 audzēkņi un 20 profesionālās izglītības speciālisti no vairākām tehnikuma nodaļām un izglītības programmām – Auto, Datorikas, Drukas un mediju tehnoloģiju, Dzelzceļa, Enerģētikas, Kokapstrādes, Komercdarbības, Ķīmijas tehnoloģijas un Mašīnbūves nodaļām, Būvdarbu un Tekstilizstrādājumu ražošanas izglītības programmām.

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: 20 profesionālās izglītības iestādes un/vai uzņēmumi Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Slovēnijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Projekta kontaktpersona:

Arita Ošiņa, Projektu nodaļas galvenā speciāliste

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mob. tālr.: 20370671

Šajā mācību gadā mobilitātes projekta īstenošanu ietekmējis Covid-19, kā dēļ mobilitātes braucieni ir pārcelti uz 2021. gadu, cerot, ka tie varēs notikt, kā bija ierasts līdz šim. Tomēr potenciālajiem mobilitātes dalībniekiem ir jārēķinās, ka var nākties piedalīties virtuālajā vai jauktajā (blended) mobilitātē.

Tuvākajā laikā tiks izsludināta audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu pieteikšanās dalībai mobilitātē. Informācija par pieteikšanos tiks ievietota tehnikuma mājaslapā www.rvt.lv un tehnikuma Facebook kontā, audzēkņiem un skolotājiem nosūtīta mācību sociālajā tīklā Mykoob, visiem profesionālās izglītības speciālistiem nosūtīta uz tehnikuma e-pasta adresi.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.

Mobilitātes norises laiks: 12.01.2020 – 18.01.2020

Uzņemošā organizācija: konsulārās kameras “Chambre de Métiers et de l’Artisanat” mācību centrs

Šogad piedalījos Erasmus+ mobilitātes projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2019-1-LV01-KA116-060205 Francijā laikā no 12.01.2020 līdz 18.01.2020. Mobilitātē devās četri audzēkņi un viens pasniedzējs. Mans dalības uzdevums bija pavadīt audzēkņus uz prakses vietām un nodrošināt Erasmus+ projektā paredzēto uzdevumu un nosacījumu izpildi.

Prakses vieta Francijā bija Rodēzas pilsētā, mācību centrā “Campus des Métiers de l'Aveyron ”, kur mūs laipni sagaidīja tā darbinieki un pasniedzēji. Dzīvošana tika nodrošināta un tika organizētas ar vietējo kultūru un sadzīvi iepazīstinošas ekskursijas. Iepazinām Rodēzas pilsētas seno un daudzveidīgo vēsturisko dzīves gājumu.

Projekta īstenošanā viens no vērtīgākajiem guvumiem ir jauni kontakti un profesionālās pilnveides saskarsme, ko arī veiksmīgi realizēju. Iepazinos ar Rodēzas mācību centra pasniedzējiem, un laika gaitā izdiskutējām mācību procesa īpatnības, atšķirības un kopīgās iezīmes, ar ko saskaras pasniedzēji Latvijā un Francijā profesionālās izglītības jomā. Guvu priekšstatu par profesionālo priekšmetu pasniegšanas metodiku, ko izmanto Rodēzā, un kopīgi pārrunājām saskarsmes veidus ar mūsdienu jaunatni mācību iestādēs, kā arī veidojām darba grupas, radot iespēju man pastrādāt ar Francijas profesionālās mācību iestādes audzēkņiem, ko arī veiksmīgi realizēju. Rodēzas jaunieši izrādīja sevišķu interesi, strādājot ar auto krāsām, veidojot dažādas krāsu kompozīcijas un apgleznojot transportlīdzekļus. Kā izrādījās, tieši šie darbu veidi viņiem tiek pasniegti minimizēti, jo mācību iestāde pievērš lielāku uzmanību citām auto remonta līnijām. Rezultātā mēs veiksmīgi sastrādājamies un guvām interesantu pieredzi kopīgā darbā.

Sevišķu uzmanību pievērsu materiālajam nodrošinājumam, ko dod mācību centrs mācību procesa nodrošināšanai, un tika izrunātas metodes, kā Francijas mācību iestādes nodrošina pasniedzējus ar visu nepieciešamo, lai paaugstinātu mācību procesa kvalitāti.

Biju ļoti priecīgs un gandarīts par iespēju piedalīties Erasmus+ projektā un ļoti ceru, ka arī turpmāk tiks īstenoti projekti profesionālo mācību iestāžu kompetenču pilnveidošanai un jaunu sadarbības kontaktu dibināšanai.

RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības profesionālo priekšmetu skolotājs Māris Ločmelis

 


Mobilitātes norises laiks: 07.01.2020 – 07.02.2020

Uzņemošā organizācija: “Associació Empresarial L'alqueria Projectes Educatius” sadarbības IT uzņēmumi

        Kopā ar kursabiedru un vienu citu audzēkni no Datorikas nodaļas 3. kursa biju praksē Spānijā. Erasmus+ projekta ietvaros mūs sūtīja uz diviem uzņēmumiem. Es ar 3. kursa audzēkni programmētāju Romaldu Devjatenu prakses mobilitāti īstenoju uzņēmumā “Suprasoft”.

Kas mani pārsteidza, kad mēs ieradāmies pilsētā Algemesi, kur norisinājās prakse un kur mēs dzīvojām, ir šīs pilsētas izkārtojums un arhitektūra. Ielās pārsvarā ir vienvirziena kustība, un, kas mani šokēja visvairāk, pilsētā bija gājēju pāreja uz gandrīz visiem ielu krustojumiem.

Sākumā, kad mēs ieradāmies uzņēmumā, mums lika iztīrīt viņu krātuvi no nestrādājošiem datoriem un komponentiem, daudz nodarbojāmies ar datoru tīrīšanu, komponentu testēšanu un datoru pārbaudi. Vēlāk, kad jau darbavieta bija daudzmaz sakārtota, kolēģim lika programmēt mājaslapās interaktīvās Google kartes. Man savukārt lika pārbaudīt dažādas ierīces, mātesplates, operatīvās atmiņas, šķirot tās. Pārbaudīju arī ļoti daudz barošanas bloku, saspraužot divas vietas ar metāla stiepli, tādējādi radās kontakts un varēja masveidā pārbaudīt barošanas blokus. Vēl saliku aptuveni 30 mini datorus, kurus skrūvēju pie ekrāna aizmugures, kā arī risināju dažādas problēmas, – piemēram, “Windows” instalācijas laikā dators ņēma iešūto aktivizācijas kodu, tādējādi nevarēja ieinstalēt citu “Windows” distribūciju. Man bija daudz skrūvēšanas darbu ar datortehniku, klēpjdatora lādētāju pārbaude, lielākoties uzsvars bija uz datoru uzbūvi, nevis datortīkliem. No datortīkliem vienīgais, kas bija, “CMD” komandas IP uzstādījumiem, kad bija problēmas ar tīklu, Wi-Fi signāla pastiprinātāju pārbaude, izmantojot telefona aplikāciju rīkus.

Brīvajā laikā mēs uzkāpām kalnā, kas atradās blakus pilsētā, kura bija 15 kilometru attālumā no Algemesi un no kurienes nācās iet apmēram piecus kilometrus līdz kalniem. Mums bija noorganizēta arī ekskursija pa Valensiju, kā arī pabijām vienā no Valensijas populārākajiem naktsklubiem. Pastaigājāmies pa Algemesi, nogaršojām spāņu iecienītos saldumus un vienu no populārākajiem dzērieniem “Chufi”.

Erasmus+ mobilitāte Vācijā ilga vienu mēnesi – no 12. janvāra līdz 12. februārim. Mēs praktizējāmies divos lieliskos uzņēmumos. Pirmais uzņēmums bija "DEHARDE". Šajā rūpnīcā izgatavo lielu spektru ar visdažādākajām detaļām, piemēram, tankiem, lidmašīnām (Beluga, Pilatus u.c.), Mercedes Benz, kosmosa raķetēm un kosmosa stacijām u.c. Katra konstrukcija izgatavota ar savu specifikāciju un niansēm.

Mēs varējām aplūkot ļoti dažādus apstrādes veidus, jo detaļas izgatavoja daudzām nozarēm. Rūpnīcas darbiniekiem vajag izgatavot detaļas ar augstu precizitāti un atbildības sajūtu, katrs darbinieks tiek apmācīts un izskolots, lai būtu labs speciālists un izgatavotu detaļas pēc augstākajiem standartiem. Mums uzticēja atbildīgus darbus – piedalījāmies "Beluga" lidmašīnas izgatavošanā. Protams, mēs novērtējām šo lielisko iespēju, jo šādas lidmašīnas pasaulē ir tikai piecas. Mūsu uzdevums bija strādāt pie salikšanas, veicām skrūvēšanas un kniedēšanas darbus. Vēlāk mums uzticēja krāsošanas darbus – krāsojām lidmašīnu savienojumu vietas. Mēs redzējām visu lidmašīnu izgatavošanas procesu, tas ir, jumta konstrukciju sagatavošanu un pārbaudi, salikšanu, pārbaudi, krāsošanu, pārbaudi, inspekciju.

Varējām arī izbaudīt paši uz savas ādas, kā ir būvēt šo lielo kravas lidmašīnu. Iepazināmies ar moderniem CNC darbgaldiem un dažādām ierīcēm, kuras ir augsti specializētas aviācijas tehnikas izgatavošanai. Respektīvi, varējām redzēt visdažādākos apstrādes procesus un veidus. Veicām urbšanas darbus gan pie darbgalda, gan taisījām lidmašīnu spārnu statīvu konstrukcijas, kuru izmēri ir grandiozi. Šai spārnu novietnei mēs skrūvējām grīdu. Praktiski strādājām ar urbi, kur urbām caurumus un izgatavojām vītnes, vēlāk pieskrūvējām trepes pie statīvu konstrukcijas. Iepazītie cilvēki bija draudzīgi un saprotoši.

Mūsu otrais uzņēmums bija Varel kartonfabrika, kurā darbojāmies mehāniskajos un restaurēšanas iecirkņos. Apguvām, kā tiek veikta nolietoto un bojāto iekārtu restaurācija un nomaiņa. Iepazināmies ar pilnu procesu, kā tiek ražots gan papīrs, gan kartons, sākot ar atkritumu papīra iekraušanu vārīšanas katlos līdz pat gatava izstrādājuma transportēšanai pa visu pasauli. Praktiski lietojām iekārtas un instrumentus, lai pilnvērtīgi novērstu bojājumus, kuri bija radušies ražošanas procesā.

Iepazināmies ar skolas sistēmu un piefiksējām lielas dažādības salīdzinoši ar mūsu skolu sistēmu. Lielākās atšķirības bija prakses un teorijas sadalījums studiju laikā. Uzņēmumos iepazināmies ar dažādiem cilvēkiem un viņu veicamajiem darbiem. Kā izrādījās, darbaspēks tiek nodrošināts no dažādām valstīm. Iepazinām tehnoloģisko problēmu risināšanas dažādības un to, kā katrs darbinieks problēmu risina ar savu pieeju. Sapratām arī to, ka ļaudis ir ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi. Palīdzēja mums ar padomiem un vienmēr bija gatavi izpalīdzēt un padalīties ar noderīgiem ieteikumiem. Bija arī gadījums, kad darbiniekam un mums nebija kopīgas valodas. Viņš runāja tikai vāciski un nesaprata angļu valodu, līdz ar to mēs ar viņu komunicējām latviski, tomēr galu galā mazliet sapratāmies ar žestiem un kopīgiem spēkiem paveicām dotos darbus. Arī šāda veida darbs mums šķita viens no interesantākajiem un jautrākajiem.

Ārpus prakses uzņēmumos pabijām ar Groningenā, Oldenburgā, Brēmenē, Frankfurtē, Leer, Hamburgā un Amsterdamā. Mēs priecājamies, ka ir šāda unikāla iespēja, un esam pateicīgi par doto iespēju piedalīties Erasmus+ mobilitātē.

 

Rolands Stepanovičs

Agris Gavars

Mobilitātes norises laiks: 12.01.2020 – 12.02.2020

Uzņemošā organizācija: konsulārās kameras “Chambre de Métiers et de l’Artisanat” mācību centrs

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Krāslavas struktūrvienības 3. kursa audzēkņi Ainārs Žurņa, Andris Pārpucis, Ingars Pārpucs un Agris Eisaks šogad mācību praksi pavadīja Rodezā, Francijā, strādājot četros uzņēmumos: „Carrosserie Brugier”, „Barriac.V.I.”,„Carrosserie Ruthenoise” un „Carrosserie LYONNEL MARTIN”. Francijā bijām Erasmus+ mobilitātes projekta „Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”(Nr. 2019-1-LV01-KA116-060205) ietvaros.

Kopā ar mums uz Franciju devās arī pavadošais skolotājs Māris Ločmelis, kura uzdevums bija palīdzēt mums iejusties un piedalīties prakses organizēšanas darbā, sekojot, vai atbilstošā līmenī sakārtoti darba drošības jautājumi, cik piemēroti ir dzīves apstākļi, un reizē arī gūt pieredzi.

Kā mēs prakses laikā noskaidrojām, „Carrosserie” no franču valodas ir virsbūve. Visi „Carrosserie” ir auto virsbūves remonta servisi, kas atšķiras ar savu lielumu un vairāk vai mazāk ar to tehniku, kuru apkalpo. Piemēram, „Barriac.V.I.” ir smagās tehnikas remonta uzņēmums, bet „Carrosserie LYONNEL MARTIN” specializācija ir ne tikai vieglās automašīnas, bet arī motocikli. Aptuveni nedēļu mums bija apmācības, pēc tam tikām norīkoti uz dažādiem autoservisiem – pa vienam vai divatā, kā kuram paveicās.

Neliels pārsteigums bija, ka darba nedēļa servisos sākas pirmdienā ap pusdienlaiku un beidzas piektdien ap pusdienlaiku. Turklāt uzņēmumos ļoti strikti ievēro atpūtas laiku – kad ir pienācis laiks atpūtai, tev obligāti jādodas atpūsties, neviens neļaus strādāt, pat ja tu to pats gribēsi. Taču plānotais darbs vienmēr tiek paveikts.

Carrosserie Brugier” jeb „Peugeot” servisā mums bija iespēja praktizēties, palīdzot avarējušu transportlīdzekļu evakuatora strādniekiem. Vienlaikus tā bija iespēja iepazīt visu Rodēzu. Ar prieku varam sacīt, ka mums bija palaimējies ar iespēju pašiem iekraut un izkraut automašīnu. Evakuāciju laikā novērojām, ka pat bojātu automašīnu evakuatorā iekrauj akurāti – nebojātai daļai ir jāpaliek nebojātai, pretējā gadījumā tie ir lieki tēriņi. Gadās, ka auto pēc avārijas nav atjaunojams. Mums gan nenācās izbraukt uz lielām avārijām, bet automašīnas, kas cietušas smagās avārijās, bija pirms mūsu ierašanās un dažādi bojātas mašīnas varēja apskatīt servisa stāvvietā.

„Peugeot” servisā mūsu veiktais darbs faktiski sakrita ar to, ko mācāmies tehnikumā – metinājām, apstrādājām metālu, krāsojām, veicām montāžas un demontāžas darbus, šo to darījām arī saistībā ar auto mehāniku, ne tikai ar virsbūvi. Servisa darbinieku attieksme bija perfekta. Darba dienas sākumā katrs pienāk sasveicināties, apvaicājas, kā klājas. Daži saprata angļu valodu, bet lielākoties saziņas valoda servisos ir franču, kuru mēs nepārvaldām. Tāpēc izmantojām tulkošanas aplikāciju mobilajos tālruņos – ļoti ērti, ja arī telefonā kaut ko neprecīzi iztulko, kontekstā domu tomēr var saprast pareizi.

Barriac.V.I.” jeb „Renault” dīlera smagās tehnikas remonta līnijas servisā mums uzticēja sagatavošanas darbus, krāsošanas darbus, virsbūves detaļu iztaisnošanu, saplēstu tentu remontu – ar fēnu uzkarsējot un sakausējot saplēstas tenta daļas kopā. Smagā tehnika nav tas, ko mācāmies tehnikumā, un brīžiem šķita, ka šajā uzņēmumā pietrūka tāda darba, ko mums drīkst piedāvāt, lai mēs ar to mierīgi spētu tikt galā, taču tā bija lieliska pieredze.

Vienā no uzņēmumiem – „Carrosserie LYONNEL MARTIN” – jau pērn bija citi studenti un palika ļoti apmierināti. Arī mums šoreiz ļoti patika šajā kolektīvā valdošā gaisotne un pozitīvā attieksme.

Servisā „Carrosserie LYONNEL MARTIN” bija plašs veicamo darbu saraksts – lukturu demontāža, bamperu demontāža, papildaprīkojuma pārmontēšana uz jaunajām detaļām un montāža uz auto, mašīnas sagatavošana krāsošanai, virsbūves defektu remonts u.c.

Darbavietas aprīkojums visur bija līmenī, dažas iekārtas vecākas nekā mūsu tehnikumā, dažas jaunākas un modernākas, bet ar jebkuru no tām spējām tikt galā, jo ir labas priekšzināšanas. Ja jau pavisam kaut kas nebija skaidrs, servisa darbinieki nāca klāt un parādīja, kā tieši jādara.

Strādājot prakses uzņēmumos, pamanījām būtisku atšķirību no tā, ar ko sastopamies Latvijā, proti, Francijā bojātās auto virsbūves detaļas tiek nomainītas pret jaunām, jo tā ir lētāk, ātrāk, izdevīgāk. Remontē tikai to, kas ilgi jāgaida pēc pasūtījuma, vai ja tās ir dārgās automašīnas, kur tiešām atjaunošanas darbi atmaksājas.

No skolas dodoties pusdienās, vienu avāriju redzējām savām acīm. Krustojumā sadūrās divas automašīnas, abi šoferi izkāpa, viens otram atvainojās un aizbrauca. Grūti pateikt, vai pie viņiem sīki negadījumi tā risinās vienmēr, bet Latvijā notiek citādāk. Ceļu policiju pilsētas ielās prakses laikā redzējām labi ja pāris reizes. Ceļa segums tur labs, bet ielas šauras, pretim braucošās mašīnas samainās ļoti tuvu viena otrai, gandrīz saskaroties ar spoguļiem, novieto mašīnu neuzmanīgi, atsitas pret apmali un apstājas, tāpēc bieži tiek bojāti bamperi, diski un saplēstas riepas.

Mobilitātes laikā mums bija organizēta neliela ekskursija pa Rodēzu – mēs apskatījām vecpilsētas centru, kur ir daudz interesantu objektu, piemēram, katedrāle ar dziļām vēstures saknēm, nesen uzbūvēts jauniešu atpūtas centrs ar interesantu arhitektūru – tas daļēji karājas gaisā uz nogāzes u.c.

Ar praksi visi esam ļoti apmierināti, pat tālais ceļš vairs nešķiet tik nogurdinošs: Krāslava–Rīga, lidojums uz Frankfurti un tālāk uz Tulūzu, tad pāris stundu ilga brauciena vietā līdz Rodēzai braucām ar autobusu ap piecām stundām, kopā ceļā pavadot turpat 24 stundas. Guvām daudz jaunu emociju.

Taču vislielākais ieguvums ir cits – prakses vietās ir iegūti nākotnei noderīgi kontakti, mēs tik labi sevi parādījām darbā, ka mums tika izteikts piedāvājums palikt strādāt pastāvīgi. Mums nācās atteikt – vēl gads jāmācās profesija, gribas pilnvērtīgu dokumentu par izglītību kabatā, tad varēs domāt, ko darīt.

Vēl viens zīmīgs moments – šķiroties mēs fotografējāmies ar kolektīvu, kurā strādājām. Viss servisa kolektīvs sanāca kopā nobildēties.

Ainārs Žurņa

Andris Pārpucis

Ingars Pārpucs

Agris Eisaks

 

Mobilitātes norises laiks: 17.11.2019 – 18.12.2019

Uzņemošā organizācija: Erasmus partner, Inh Wouter Groet

Laika posmā no 17. novembra līdz 18. decembrim bijām Vācijā, Šverīnes pilsētā, kur Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros bijām praksē un strādājām būvobjektā, kur bija jāveic dažādi renovācijas un iekšējās apdares darb, sākot ar sienu demontāžu, virsmu špaktelēšanu, ārsienu siltināšanu no iekšpuses, sienu un griestu armēšanu. Divas dienas strādājām Hamburgā, citā objektā.

Pēc darba un brīvdienās bija iespēja iepazīt un apskatīt skaisto Šverīnes pilsētu, kura gatavojās Ziemassvētku tirdziņiem, Šverīnes pili, kura pārsteidza ar savu skaistumu. Ārpus darba laika apmeklējām batutus, peldbaseinu. Vēl bija iespēja apmeklēt klubu, kur varējām spēlēt biljardu, galda tenisu un iepazīties ar citiem Erasmus+ mobilitātes projekta dalībniekiem no Kuldīgas tehnikuma un Rēzeknes tehnikuma.

Dalība projektā bija ļoti interesanta un noderīga gan profesijas apguvē, gan arī iespējā iepazīt citu valsti, tās cilvēkus, kopā strādāt un komunicēt.

Nauris Miezis

Toms Sviķis

Emīls Ķirsis

Modris Kalniņš

Latvijas Reitingi