PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

 

Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības(Supporting teachers to face the challenge of distance teachingNr. Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599

Viduvējs skolotājs stāsta. Labs skolotājs izskaidro. Ļoti labs skolotājs demonstrē. Izcils skolotājs iedvesmo....

Viljams Artūrs Vords

Ir daudz skaistu vārdu par izglītības lielo vērtību, ietekmi uz nākamās paaudzes attīstību un to, cik nozīmīga ir skolotāja loma šajā procesā.

Katrs no mums atceras no skolas vai studiju gadiem kādu skolotāju, kurš ir pelnījis visdziļākos cieņas un pateicības vārdus. Jau pagājis gads kopš dzīvojam citādā ,,režīmā”, cits teiks- nu ir labāki laiki, cits teiks - nu ir sliktāki. Un visi kā viens apgalvojam – mēs maināmies. Sabiedrībai ļoti patīk kritizēt: valdību, medicīnu, policiju un, protams, izglītību. Tikai neliela daļa spēj iedomāties, ar kādām grūtībām šajā laikā saskaras skolotājs. Tik īsā laika sprīdī cilvēks mācās un pilnveidojas tikai bērnībā. Ja mēs vēlamies sagaidīt/ veidot vitālu, gudru, laimīgu jauno paaudzi, mums ir būtiski atbalstīt skolotājus.

Rīgas Valsts tehnikums domā par skolotāju stiprināšanu, atbalstīšanu un iedvesmošanu, jo sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti ir iesaistījies Erasmus+ projektā “ Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības” (Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599) .

Kopā darbošanās mērķis ir izstrādāt praktisku vingrinājumu kopumu (digitālā platformā), kas palīdzēs skolotājiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē grūtā brīdī smelties stiprinājumu un spēku, lai gūtu prieku iedvesmot jauniešus un darba procesā nepazaudēt sevi.

Projekta ilgums ir no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam. Šobrīd notiek aktīvas visu iesaistīto pušu pārrunas, domu un ideju apmaiņa.

 

Fotogrāfijā ir redzama tikai daļa no projekta dalībniekiem (G.Svence, I. Briška, A.Berga, B. Kalnciema,  I. Pakse, A. Plaude, I. Bērziņa, L.Lauberga- Nikolova, N. Gudakovska, Z Kriķe), taču mūs visus kopā vieno patiesa ticība, ka tā ir liela atbildība sniegt skolotājiem iespējami kvalitatīvāku atbalstu. RVT pedagogu kolektīvam, izrādot savu ieinteresētību un atbalstu projekta veiksmīgai realizācijai, ir iespēja piedalīties anketēšanas procesā, kurš turpināsies līdz 25.05.2021.

Dzīvesspēks ir tad, kad mēs visi kopā darām lielas lietas, ticam kopējai izaugsmei, darām visu, lai dzīve ir skaists un interesants piedzīvojums.

Projekta vadītāja: asoc.prof. Ilze Briška (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29247066)

Vadošā eksperte: prof. Guna Svence (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29106837)

Projekta pārstāve Rīgas Valsts tehnikumā: psih.mag. Zaiga Kriķe (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 28809475)

 

 

2021.gada martā Latvijas Profesionālās izglītības asociācijas (PIB) un Eiropas Izglītības fonda (ETF) projekta “Profesionālās izglītības izcilības centru loma darba vidē balstītās mācībās” ietvaros notika pirmā tiešsaistes koučinga sesija par karjeras atbalstu profesionālajā izglītībā, kurā piedalījās PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” , PIKC “Daugavpils Celtniecības tehnikums”, PIKC “Liepājas tehnikums”, PIKC “Ogres tehnikums” un seši ETF partneri no Albānijas, Armēnijas, Baltkrievijas, Moldovas, Ziemeļmaķedonijas un Kazahstānas. Tikšanās notika attālināti Zoom platformā. PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” pieredzi, karjeras izglītības attīstībā un sadarbības ar darba devējiem veicināšanā prezentēja direktore Dagnija Vanaga un pedagogs karjeras konsultants Solveiga Keistere.

PIB galvenais uzdevums, īstenojot šo projektu, ir dalīties ar tās locekļu plašo pieredzi izglītības un biznesa sadarbības jomā, jo īpaši attiecībā uz skolu sektora partnerībām darba vidē balstītās mācībās (WBL).

zinas marts

 

 

Pagājušajā nedēļā, no pirmdienas līdz ceturtdienai Rīgas Valsts tehnikumā norisinājās Nordplus projekta “Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības iniciatīvas veicināšana mācoties darot” (“PROMOTION OF VET STUDENTS ENTREPRENEURIAL MINDSET THROUGH LEARNING BY DOING”), Nr. NPJR-2019/10021” trešā sanāksme.

Sanāksmes organizatoros ir Borgarholtsskóli skola no Reikjavīkas.

Sanāksmes ietvaros audzēkņi izstrādāja mājasdarbus par divām tēmām: intelektuālais īpašums un pieredzes ekonomika, ko prezentēja sanāksmes pirmajā dienā.

Sanāksmē audzēkņi tika iepazīstināti ar Islandes skolu Borgarholtsskóli, terminu brendings, kā arī audzēkņi un pedagogi noskatījās vairākus iedvesmojošus stāstus par Islandes start-up uzņēmumiem.

Otrā sanāksmes diena RVT audzēkņiem sākās ar jaunumu iepazīšanu uzņēmumā Tet, t.i. robota balsi, kā arī viņi  iesaistījās pedagogu izveidotajā uzdevumā platformā Miro. Projekta sanāksmes otrajā dienā audzēkņus iepazīstināja ar Islandes uzņēmumiem, kā arī tika uzaicināts uzņēmējs diskusijai par ideju un tās attīstīšanu līdz reālam uzņēmumam. Pēc sarunas ar uzņēmēju projektā iesaistītie audzēkņi tika sadalīti starptautiskās grupās, lai veidotu prezentāciju par biznesa ideju, kas saistīta ar pieredzes ekonomiku.

Trešajā sanāksmes dienā audzēkņi iesaistījās atjautības spēlē par tēmu intelektuālais īpašums, ko sagatavoja pedagogs Laimrota Surska. Trešdien, audzēkņi turpināja gatavot prezentācijas starptautiskajās grupās par savām biznesa idejām, kā arī dienas beigās tiešsaistē tikās ar uzņēmēju no Islandes, kas stāstīja ne tikai par savu uzņēmumu, bet arī par sava uzņēmuma pozicionēšanu.

Sanāksmes noslēguma dienas sākumā visas internacionālās grupas prezentēja savas biznesa idejas, kas saistītas ar pieredzes ekonomiku. Pirmā komanda, kurā darbojās trīs RVT audzēkņi Amanda Medvedeva (GK3-2), Daniils Porahoņko (B3) un Andrejs Koreņiks (B2), kā arī četri audzēkņi no Somijas un viens no Islandes izvēlējās ideju par mūsdienīgu atpūtas vietu – Parks. Otrā komanda, kurā darbojās divas RVT audzēknes Krista Macola (GK3-2) un Kristiāna Priedīte (B3), kā arī četri audzēkņi no Somijas un viens no Islandes prezentēja savu ideju par slēpošanas atpūtas vietu un apmācībām, savukārt, trešā komanda, kurā strādāja divas RVT audzēknes Patrīcija Granta (GK3-2) un Veronika Cvetkova (B3) kopā ar pieciem Somijas audzēkņiem un vienu Islandes audzēkni, izveidoja ideju par virtuālo tūri Islandē.

Pēdējā sanāksmes dienā audzēkņiem bija iespēja noskatīties interesantus video par brendingu jeb sava zīmola veidošanu un attīstīšanu, kā arī noklausīties iedvesmojošu lekciju no Islandes uzņēmējas Eva Run Michelsen par savu start-up uzņēmumu.

Šeit arī kadri no visu semināru dienām:

Pirmdiena, pirmā daļa:

Pirmdiena, otrā daļa:

Otrdiena, pirmā daļa:

Otrdiena, otrā daļa:

Trešdiena, pirmā daļa:

Trešdiena, grupu darbs:

Ceturtdiena, pirmā daļa:

Ceturtdiena, otrā daļa: 

 

 

22.02.2021.

Latvijas Reitingi