PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” jauniešu deju kolektīva “Pavediens” dejotāji piedalījās deju lieluzvedumā “Māras zeme” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros. 

"Mēs redzējām daudz! Mēs jutām vēl vairāk! 

Stalti puiši ar karogiem rokās, cēlas meitas ar krāšņiem vainagiem un pāri visam lepnums! Lepnums par to, ka esam šeit, par to, ka mums ir tik skaistas tradīcijas un par to, ka mīlam to, ko darām. 

No sirds sakām milzīgu paldies vadītājai Ievai Sīlei, tehnikumam par atbalstu, un visiem, visiem iesaistītajiem, kuri palīdzēja mums nokļūt šajos svētkos." 

                                                                                                                                                                                           Justīne Estere Vilka 

 

esf1

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

nenodarbinātajiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

un nodarbinātajiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

1. PIESAKIES! 2. APGŪSTI! 3. DODIES PRAKSĒ!

esf2

PIKC RVT uzņemšanas noteikumi. Skatīt

Mācības jauniešiem, kas šajā ziemā uzņemti izglītības programmā “Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, sāksies šā gada 9. janvārī, pirmdien, plkst. 10.10 PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Praktisko mācību centrā, 203. kabinetā, Dārzciemā ielā 70. Mācības notiks līdz plkst. 13.10.

Tālrunis uzziņām: 29256258, Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas vadītājs Normunds Tiltiņš

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmā,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

1. PIESAKIES! 2. APGŪSTI! 3. DODIES PRAKSĒ!

 

PIKC RVT uzņemšanas noteikumi. Skatīt šeit

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa). Lejupielādēt šeit.
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās) Lejupielādēt šeit.
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 086/u)
 • 2 fotokartītes 3x4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

 

Dokumentus pieņem: no 2016. gada 23. novembra līdz 2017. gada 6. janvārim, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 1c, Mācību nodaļā, 229. kab.

Tālrunis uzziņām: 67325748.

            Kas jādara, lai pieteiktos Jauniešu garantijas izglītības programmai:

            1. Nepieciešams lejupielādēt un aizpildīt iesnieguma veidlapu.

            2. Nepieciešams lejupielādēt un aizpildīt apliecinājuma veidlapu.

            3. Nepieciešams aizpildīt pieprasīto informāciju elektroniskajā reģistrācijas formā, ieskanēt aizpildītos dokumentus (iesnieguma un apliecinājuma veidlapas) un pievienot tos reģistrācijas formai.

Elektroniskā reģistrācijas forma parādās, uzspiežot uz pogas "Lasīt tālāk" 

Spilgtās dabas krāsās iekrāsoti šoruden Rīgas Valsts tehnikumā notika Jauniešu garantijas grupu absolventu izlaidumi – 26. oktobrī. Tehnikuma aktu zālē plkst. 14:00 uz svinīgo pasākumu pulcējās EG2 grupa ar audzinātāju Lailu Umbraško, EGL2 grupa ar audzinātāju Inesi Tionu, EDP2 un EDT2 grupas ar audzinātāju Inesi Bražu un EI2 grupa ar audzinātāju Normundu Tiltiņu.

Pirmo reizi Rīgas Valsts tehnikuma izlaidumos skanēja gan Valsts himna izlaiduma sākumā, gan jaunā RVT himna izlaidumus noslēdzot. Priecēja tas, ka tehnikuma himnu dziedāja audzēkņu ansamblis himnas autora Māra Lasmaņa pavadīti.

Izlaidumus atklāja tehnikuma direktore Dagnija Vanaga ar uzmundrinošu uzrunu absolventiem tālākajā darba dzīvē ieejot. Pēc diplomu saņemšanas, jaunajiem speciālistiem ceļa vārdus ar apsveikumiem un novēlējumiem izteica grupu audzinātājas Inese Tiona un Laila Umbraško. Neizpalika arī muzikāli apsveikumi, ar kuriem absolventus priecēja Dominika un Sabīne.

Inese Braža un Normunds Tiltiņš neskopojās ar paldies pateikšanu skolotājiem, kuri nesavtīgi ieguldīja enerģiju, lai sniegtu audzēkņiem zināšanas. Pateicības skolotājiem izteica arī grupu pārstāvji, kuri skolotājus sveica ar skaistiem ziedu pušķiem.

Pēcpusdienā plkst. 16:00 izlaidumi notika EA2-1 grupai ar audzinātāju Daci Skutāni, EA2-2 grupai ar audzinātāju Inesi Bražu un ET2 grupai ar audzinātāju Ilonu Grivani. Pēc Latvijas Republikas himnas izskanēšanas, absolventus un viņu sveicējus uzrunāja tehnikuma direktore Dagnija Vanaga. Kad absolventi diplomus jau saņēma, visi klātesošie vienojās tehnikuma himnas atskaņojumā un noslēgumā neizpalika arī fotografēšanās.

esf

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit

Lai informētu jauniešus par mācību iespējām programmā Jauniešu garantija, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk informatīvo kampaņu “Tavas dzīves plāns mācībām ar Jauniešu garantiju”. Kampaņa līdz pat augusta beigām mudinās 17–29 gadus vecus jauniešus pievienoties Jauniešu garantijai, piesakoties bezmaksas mācībām profesionālās izglītības iestādēs, kurās salīdzinoši īsā laikā var iegūt kvalifikāciju kādā no 100 profesijām.

 

Ar pārliecību, ka darbs būs

“Profesijas, kurās notiek uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, tiek izvērtētas un noteiktas sadarbībā ar darba devējiem jeb nozaru profesionālajām organizācijām divas reizes gadā. Tā kā Jauniešu garantija piedāvā iegūt profesiju gada vai pusotra laikā, tā ir iespēja uzņēmējiem ātri reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām darba tirgū, savukārt jauniešiem - mācīties ar lielāku pārliecību, ka pēc pabeigšanas darbs būs, ja vien paši būs motivēti to atrast,” skaidro VIAA direktore Dita Traidās.

“Mūsdienās profesionālā izglītība sniedz labas iespējas. Var iegūt profesiju un uzreiz sākt darbu, jo Latvijā visos reģionos ir nepieciešami cilvēki ar profesionālo kvalifikāciju, vai var turpināt izglītību augstskolās, jo daudzām profesionālās izglītības iespējām ir noslēgti sadarbības līgumi ar augstskolām. Turklāt šobrīd profesionālās izglītības iestādes ir pārvērstas par mūsdienīgām un modernām iestādēm, kas aktīvi sadarbojas ar darba devējiem,” skaidro Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

 

Iespēja vēl 2000 jauniešu

Kā liecina VIAA aptauja, 67% Jauniešu garantijas absolventu mēnesi pēc kvalifikācijas iegūšanas ir integrējušies darba tirgū, no kuriem vairāk nekā puse iepriekš bija nenodarbināti, bet pārējie strādāja vai darbu atrada jau mācību laikā. Turklāt vairāk nekā puse no visiem nodarbinātajiem pēc mācībām strādā profesijā, ko apguva Jauniešu garantijas izglītības programmās. Savukārt nepilna desmitā daļa jauniešu turpina izglītoties.

Līdz jūlija beigām Jauniešu garantijas mācībām bija pieteikušies jau vairāk nekā 1300 jauniešu. Visvairāk pieteikumu saņemti tādās populārās profesijās kā pavārs, konditors, grāmatvedis, lietvedis, frizieris, automehāniķis un citās.

Līdz augusta beigām vēl 2000 jaunieši aicināti izvēlēties kādu no darba devēju ieteiktām profesijām. Jauniešu pieteikumus augustā īpaši gaida tādās nozarēs kā poligrāfija (profesijas - ofseta iespiedējs, poligrāfijas ražošanas tehniķis, iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists), tūrisms un viesmīlība (lauku tūrisma speciālists, ceļojumu konsultants, viesu uzņemšanas dienesta speciālists, tūrisma grupu pavadonis u.c.), būvniecība (jumiķis, virpotājs, betonētājs, ēku būvtehniķis, namdaris, u.c.) un apģērbu ražošana (šuvējs, drēbnieks, tērpu stila speciālists, u.c.). Jaunieši mazu interesi izrāda arī par piena produktu ražošanas tehniķa, pasta operatora, rūpniecisko iekārtu mehāniķa, ķīmiskās produkcijas ražošanas operatora un citām profesijām, lai gan šajās jomās ir darba roku trūkums.

 

Stipendija līdz 115 eiro mēnesī

Lai pieteiktos Jauniešu garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai profesionālo vidējo izglītību. Mācību laikā jauniešiem ir iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas dzīvošanu dienesta viesnīcā, kā arī nodrošinātu prakses vietu, lai iegūtu iemaņas, kas vēlāk palīdz konkurēt darba tirgū.

 

Plašāka informācija par Jauniešu garantiju, uzņemšanas nosacījumiem, mācību priekšrocībām un visām profesijām pieejama VIAA mājaslapā adresē: viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāte “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” tiek finansēta ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

 

 


PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

1. PIESAKIES! 2. APGŪSTI! 3. DODIES PRAKSĒ!

 

   PIKC RVT uzņemšanas noteikumi. Skatīt šeit

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa). Lejupielādēt šeit.
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās) Lejupielādēt šeit.
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 086/u)
 • 2 fotokartītes 3x4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

 

Dokumentus pieņem: no 2016. gada 25. aprīļa līdz 2016. gada 30. augustam, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00

Rīgā: Kr.Valdemāra ielā 1c, Mācību nodaļā, 229.kab.

             Laidzē: PIKC RVT Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā, Laidzes pagastā, Talsu novadā.
             Limbažos: PIKC RVT  Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā, Zeļļu ielā 9, Limbažos.

Tālrunis uzziņām: 67325748 (Rīga); 63221886 (Laidze), 64070188 (Limbaži).

            Kas jādara, lai pieteiktos Jauniešu garantijas izglītības programmām:

            1. Nepieciešams lejupielādēt un aizpildīt iesnieguma veidlapu.

            2. Nepieciešams lejupielādēt un aizpildīt apliecinājuma veidlapu.

            3. Nepieciešams aizpildīt pieprasīto informāciju elektroniskajā reģistrācijas formā, ieskanēt aizpildītos dokumentus (iesnieguma un apliecinājuma veidlapas) un pievienot tos reģistrācijas formai.

 

 

Lūgums lejupielādēt informatīvo materiālu par piedāvātajām priekšrocībām šeit
Lūgums lejupielādēt informatīvo materiālu par uzņemšanas noteikumiem šeit
 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) .
 
 
  


  

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības

Latvijas Reitingi