PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

2017. gada 3. novembrī Rīgas Valsts tehnikumā viesojās somu skolotāju, administrācijas un citu darbinieku delegācija no Porvoo Starptautsikās koledžas/Point koledžas. Ar šo koledžu tehnikums sadarbojas Erasmus+ mobilitātes un Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektos.

Viesi vispirms apmeklēja tehnikuma ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 1c, kur tika laipni uzņemti un aicināti uz Aktu zāli. Tehnikuma direktore Dagnija Vanaga somu skolotājus iepazīstināja ar Rīgas Valsts tehnikumu un tā attīstības plāniem. Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne pastāstīja par tehnikuma sadarbību ar darba devējiem un darba vidē balstītām mācībām. Audzināšanas nodaļas vadītāja Ieva Dorila viesus iepazīstināja ar prezentāciju par tehnikuma audzēkņu iespējām piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu pulciņos.

Tālāk viesi devās uz Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centru, lai iepazītos ar audzēkņu iespējām profesionālos mācību priekšmetus apgūt darbā ar jaunām un modernām iekārtām. Ciemiņi sadalījās divās grupās, kuras pavadīja Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas absolvente Katrīna Elizabete Sīle, kā arī Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu izglītības metodiķis Jānis Markus un datortīklu administrators Uvis Muižnieks.

Abas somu skolotāju grupas pārmaiņus iepazinās ar alternatīvās elektrības tehnoloģiju klasi, kur par mācību procesu interesanti stāstīja profesionālo priekšmetu skolotājs Sandis Breiers. Ļoti izteiksmīgi par drukas un poligrāfijas procesu, kā arī ar to saistītiem profesionālo prasmju apguves jautājumiem runāja profesionālo priekšmetu skolotājs Jānis Pavlovskis. Abū Dabī notikušā profesionālās meistarības konkursa WorldSkills 2017 izcilības medaļas un titula Best of Nation ieguvēja Katrīna Elizabete Sīle pastāstīja par savu ceļu izvēlētajā specialitātē. Pēc tam somu kolēģi vēlējās nofotografēties kopā ar Katrīnu. Neviltotu atzinību izpelnījās arī kokapstrādes skolotāja Aivja Āvas vadībā darinātie krēsli, kas paredzēti Kokapstrādes nodaļas teorijas klasei.

Ir gandarījums, ka somu skolotājus varējām iepazīstināt ar mūsdienīgu skatījumu uz norisēm profesionālajā izglītībā, par ko saņēmām arī somu skolotāju pateicību par atsaucību un viesmīlību, mūsu sadarbības partneru delegāciju uzņemot.

Fotogrāfijas no Somijas delegācijas viesošanās tehnikumā skatīt šeit.

2016.gada 14. novembrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) organizēja starptautisku tikšanos projekta „Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)” ietvaros. Projekta mērķis ir Prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modeļa izstrāde. Tikšanās laikā tika pārstāvētas organizācijas no 5 projekta dalībvalstīm:
- Apmācību centrs “Jerusalem Labour Market Training Centre” (Lietuva);
- Ekspertīzes un produktivitātes centrs (Somija);
- Integrētas attīstības programmas birojs (Beļģija);
- Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva);
- Lietuvas Inženiernozaru asociācija (Lietuva);
- Lietuvas Būvnieku asociācija (Lietuva);
- Igaunijas darba devēju konfederācija (Igaunija).
Katra organizācija izstrādā tēmas prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modelim. Tikšanās tika atklāta ar LDDK projekta vadītājas Lindas Riekstas uzrunu, un partneri tika aicināti sniegt ziņojumus un pastāstīt par projekta attīstības progresu katrā organizācijā. Latvijas izstrādāto materiālu prezentēja projekta eksperte Arita Ošiņa. Partneri prezentēja izstrādātās tēmas, diskutēja par kvalitatīva programmas modeļa izstrādi un vienojās par tālāko attīstības gaitu. Turpmāk plānots precizēt un pilnībā izstrādāt apmācību programmas modeļa tēmas, apkopot tās un pielāgot katras valsts vajadzībām. 2017. gadā plānots adaptēt izstrādāto apmācību programmas modeli, aicinot uzņēmējus deleģēt prakšu vadītājus uzņēmumos piedalīties apmācībās, lai gūtu zināšanas darbam ar praktikantiem.

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji 20. - 21. jūnijā viesojās Lietuvas pilsētā Alītā, lai apmeklētu starptautisko konferenci Erasmus+ KA2 aktivitātes stratēģisko partnerību projekta ,,Synergy of NEETs and apprenticeship“ ietvaros. Konferences laikā tika diskutēts par izglītības un apmācības procesā neiesaistīto jauniešu  integrēšanu darba tirgū un izglītības iestāžu lomu šajā procesā.

Vizītes laikā RVT direktore D. Vanaga un Alītas Profesionālās izglītības centra direktors Vytautas Zubras pārrunāja līdzšinējo sadarbību Erasmus+ programmas mobilitāšu projektu ietvaros, kas jau tiek realizēta divus gadus. Rīgas Valsts tehnikumā mobilitātēs ir viesojušies jaunieši poligrāfijas un autotransporta specialitātēs. Šobrīd ir uzsākts sadarbības līguma sagatavošanas process, lai kopā ar Alītas Profesionālo skolu varētu tikt realizēti arī citi projekti, kā arī lai turpinātu līdzšinējo sadarbību Erasmus+ KA1 projektos (mobilitātes audzēkņiem un pedagogiem) un veicinātu sadarbību Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projektos.

Profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums” 2015. gada 27. novembrī norisinājās projekta “Goerudio – mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” noslēguma konference “Forward to comprehension room”. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un tajā piedalījās 8 partneri no dažādām Eiropas valstīm: Bulgārija, Itālija, Polija, Rumānija, Slovākija, Spānija un Latvija.

2015. gada 27. novembrī plkst. 9:30 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”  Kr.Valdemāra ielā 1c notiks Goerudio projekta noslēguma konference “Forword to Comprehension Room”. 

Konferences mērķauditorija ir izglītībā iesaistītie darbinieki un darba devēji.

Pielikumā nosūtu ielūgumu uz konferenci. Piedalīties aicināti ir visi interesenti.

 

10. novembrī Rīgas Valsts tehnikumā Goerudio projekta ietvaros norisinājās seminārs “Mācību metožu un pieeju klasifikācija un izplatīšana”. Romans Vitkovskis, Latvijas izglītības fonda pārstāvis, stāstīja par mācību metožu un pieeju klasifikāciju un problēmām to izmantošanā, pieejamībā un izplatīšanā. Dainuvīte Blūma, Latvijas Universitātes pārstāve, stāstīja par atšķirībām mācību metodēs un pieejās profesionāli tehniskajās skolās, tehnikumos un

 16. oktobrī Valsts izglītības satura centrā (VISC) Strūgu ielā 4 norisinājās pirmais ievadseminārs Eiropas Savienības Erasmus+ KA2 aktivitātes 2015./2017.m.g. projekta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dalībskolu pedagogiem, kurā ir iesaistījies PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”. Tehnikumu pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne kā arī pasniedzēji Aiva Dambīte un Sandis Breiers. Projekta galvenais mērķis ir iepazīstināt ar zaļo ekonomiku saistītiem mācību resursiem un saskaņā ar jauniem profesiju profiliem sniegt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem zināšanas par ilgtspējīgu enerģijas pārvaldību. Saskaņā ar pieeju „mācīšanās darot”, jaunieši, enerģijas sektora ekspertu vadībā pētīs savas skolas ēku energoefektivitāti, izveidos rīcības plānu tās uzlabošanai un piedalīsies dažādās neformālās izglītības aktivitātēs. Tehnikuma četru ēku energoefektivitāti kopumā pētīs četri audzēkņu kursi, katrs sava pasniedzēja vadībā.

Informācija par projektu skatīt šeit.

Ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu 2013. gadā tika uzsākts projekts „Goerudio - mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” (projekta nr. 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP). Tā ir Eiropas skolotāju un skolēnu mācīšanās apvienība, kas mēģina risināt Eiropas izglītības sistēmas problēmjautājumus. Projektā piedalās 7 valstis.

Projektu vada PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un to finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības – transversālās programmas - daudzpartneru aktivitātes 4 ietvaros. Projekta uzraudzību veic Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Latvijas Reitingi