PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Pagājušajā nedēļā, no pirmdienas līdz ceturtdienai Rīgas Valsts tehnikumā norisinājās Nordplus projekta “Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības iniciatīvas veicināšana mācoties darot” (“PROMOTION OF VET STUDENTS ENTREPRENEURIAL MINDSET THROUGH LEARNING BY DOING”), Nr. NPJR-2019/10021” trešā sanāksme.

Sanāksmes organizatoros ir Borgarholtsskóli skola no Reikjavīkas.

Sanāksmes ietvaros audzēkņi izstrādāja mājasdarbus par divām tēmām: intelektuālais īpašums un pieredzes ekonomika, ko prezentēja sanāksmes pirmajā dienā.

Sanāksmē audzēkņi tika iepazīstināti ar Islandes skolu Borgarholtsskóli, terminu brendings, kā arī audzēkņi un pedagogi noskatījās vairākus iedvesmojošus stāstus par Islandes start-up uzņēmumiem.

Otrā sanāksmes diena RVT audzēkņiem sākās ar jaunumu iepazīšanu uzņēmumā Tet, t.i. robota balsi, kā arī viņi  iesaistījās pedagogu izveidotajā uzdevumā platformā Miro. Projekta sanāksmes otrajā dienā audzēkņus iepazīstināja ar Islandes uzņēmumiem, kā arī tika uzaicināts uzņēmējs diskusijai par ideju un tās attīstīšanu līdz reālam uzņēmumam. Pēc sarunas ar uzņēmēju projektā iesaistītie audzēkņi tika sadalīti starptautiskās grupās, lai veidotu prezentāciju par biznesa ideju, kas saistīta ar pieredzes ekonomiku.

Trešajā sanāksmes dienā audzēkņi iesaistījās atjautības spēlē par tēmu intelektuālais īpašums, ko sagatavoja pedagogs Laimrota Surska. Trešdien, audzēkņi turpināja gatavot prezentācijas starptautiskajās grupās par savām biznesa idejām, kā arī dienas beigās tiešsaistē tikās ar uzņēmēju no Islandes, kas stāstīja ne tikai par savu uzņēmumu, bet arī par sava uzņēmuma pozicionēšanu.

Sanāksmes noslēguma dienas sākumā visas internacionālās grupas prezentēja savas biznesa idejas, kas saistītas ar pieredzes ekonomiku. Pirmā komanda, kurā darbojās trīs RVT audzēkņi Amanda Medvedeva (GK3-2), Daniils Porahoņko (B3) un Andrejs Koreņiks (B2), kā arī četri audzēkņi no Somijas un viens no Islandes izvēlējās ideju par mūsdienīgu atpūtas vietu – Parks. Otrā komanda, kurā darbojās divas RVT audzēknes Krista Macola (GK3-2) un Kristiāna Priedīte (B3), kā arī četri audzēkņi no Somijas un viens no Islandes prezentēja savu ideju par slēpošanas atpūtas vietu un apmācībām, savukārt, trešā komanda, kurā strādāja divas RVT audzēknes Patrīcija Granta (GK3-2) un Veronika Cvetkova (B3) kopā ar pieciem Somijas audzēkņiem un vienu Islandes audzēkni, izveidoja ideju par virtuālo tūri Islandē.

Pēdējā sanāksmes dienā audzēkņiem bija iespēja noskatīties interesantus video par brendingu jeb sava zīmola veidošanu un attīstīšanu, kā arī noklausīties iedvesmojošu lekciju no Islandes uzņēmējas Eva Run Michelsen par savu start-up uzņēmumu.

Šeit arī kadri no visu semināru dienām:

Pirmdiena, pirmā daļa:

Pirmdiena, otrā daļa:

Otrdiena, pirmā daļa:

Otrdiena, otrā daļa:

Trešdiena, pirmā daļa:

Trešdiena, grupu darbs:

Ceturtdiena, pirmā daļa:

Ceturtdiena, otrā daļa:

22.02.2021.

 

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi, skolotāji un Projektu nodaļas darbinieki no 15. februāra līdz 18. februārim piedalās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības iniciatīvas veicināšana mācoties darot” (Promotion of VET student entrepreneurial mindset through learning by doing), Nr. NPJR-2019/10021 trešajā seminārā, ko tiešsaistes platformā Zoom organizē Islandes profesionālā vidusskola Borgarholtsskóli.
Seminārā piedalās projekta koordinatori, audzēkņi un skolotāji no partnerorganizācijām – profesionālajām skolām Careeria (Somija) un Borgarholtsskóli (Islande). Rīgas Valsts tehnikumu, kas ir projekta koordinators, pārstāv Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, Komercdarbības nodaļas skolotājas Anastasija Soloveičika, Baiba Purlica un Laimrota Surska, kā arī Komercdarbības nodaļas audzēkņi Amanda Medvedeva, Krista Macola, Patrīcija Granta, Daniils Porahoņko, Veronika Cvetkova, Kristiāna Priedīte un Andrejs Koreņiks.
Islandes semināra galvenā tēma ir rentabilitāte, un semināra aktivitātes ir saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesībām un pieredzes ekonomiku. Visu dalībskolu audzēkņi ir sagatvojuši mājasdarbus – prezentācijas un video stāstus par intelektuālā īpašuma tiesībām un pieredzes ekonomiku, ar ko iepazīstinās pārējos semināra dalībniekus. Skolotāji un audzēkņi semināra laikā, noskatoties video par jau minētājām uzņēmējdarbības tēmām, diskutēs par dažādiem uzņēmējdarbības aspektiem. Visi audzēkņi tiks sadalīti starptautiskās grupās, kurās semināra laikā izstrādās pieredzes ekonomikas biznesa ideju, ko semināra noslēgumā prezentēs semināra dalībniekiem.
Projektam ir šādi mērķi:
1. Veicināt un uzlabot profesionālo skolu audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes;
2. Izstrādāt mācību materiālu, kura pamatā ir aktuālās tendences uzņēmējdarbībā, praktiskie uzdevumi un mācīties darot;
3. Dalīties pieredzē un apkopot labās prakses piemērus par tēmām “Ilgtspējīgas biznesa idejas”, “Mārketings un sociālā uzņēmējdarbība”, “Vizualitāte un pašpilnveide” un “Rentabilitāte”;
4. Koncentrēt projekta aktivitātes uz ilgtspējīgu un sociālu uzņēmējdarbību, kas ir ekoloģiska, ētiska un estētiska;
5. Stiprināt sadarbību ar darba tirgu.
Projekts sākās 2019. gada 1. augustā un tā beigu datums ir 2021. gada 30. maijs. Kā pēdējā projekta aktivitāte paredzēta noslēguma konference.
Projekts tiek īstenots ar Nordplus programmas atbalstu.

No 21. līdz 25. janvārim Borgarholtsskóli skolā (Reikjavīka, Islande) Nordplus Jauniešu izglītības programmas ietvaros notika partneru sanāksme, kuras laikā PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” pārstāvji tikās ar Islandes un Lietuvas mācību iestāžu skolotājiem, lai apspriestu projekta ideju par Millenium paaudzes izaicinājumu skolotājiem un darba devējiem.

Sagatavošanas vizītes laikā projekta partneri devās arī uz ASV franšīzes uzņēmumu Reikjavīkā “Dominos Iceland”, kam pieder picērijas, un tikās ar tā personāldaļas vadītāju Snorri Džonsonu (Snorri Jónsson). Projektā iesaistīto skolu pārstāvji apmeklēja arī Reikjavīkas universitāti, kur apsprieda mūsdienu izaicinājumus izglītības iestādes darba nodrošināšanā un iepazinās ar tās Inženierzinātņu fakultāti.

Projekta pieteikumu ar nosaukumu „Projekta idejas izstrāde par Millenium paaudzes izaicinājumu skolotājiem un darba devējiem” (“Development of project idea about challenge of millenium generation for the teachers and employers”) sagatavošanas vizītei pagājušā gada rudenī iesniedza PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Projektu nodaļa. Projekta galvenais mērķis ir izpētīt Millenium jeb Y un Z paaudžu jauniešu īpatnības, vērtības, motivāciju, uzvedību un mērķus, lai rezultātā iegūtu jaunu, zinošu, kompetentu un komunikablu speciālistu darba tirgū.

Plānots, ka projektā piedalīsies trīs partnerinstitūcijas: projektu koordinējošā skola PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” no Latvijas, Borgarholtsskóli skola no Islandes un Kauņas Lietišķo inženierzinātņu universitāte/Kauņas Tehniskā koledža no Lietuvas. Katra partnerinstitūcija būs iesaistīta projekta aktivitātēs un būs atbildīga par dažām no tām. Paaudžu jautājums ir aktuāls un svarīgs visiem dalībniekiem, tāpēc visas trīs iestādes veiks pētījumus un aktīvi un vienlīdzīgi būs iesaistītas mācību materiālu izstrādē.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Projektu nodaļa šā gada 1. februārī Nordplus Jauniešu izglītības programmā iesniedza projekta pieteikumu „Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības iniciatīvas veicināšana” (“Promotion of VET student entrepreneurial mindset through learning by doing”), kurā piedalīsies četras profesionālās skolas no Latvijas, Somijas, Islandes un Zviedrijas. Projekts koncentrēts uz sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanu izglītības iestāžu audzēkņu vidū ar radošumu un inovācijām.

Projekta galvenie mērķi ir:

  • veicināt un uzlabot profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības prasmi;
  • koncentrēt projekta aktivitātes uz ilgtspējīgu un sociālu uzņēmējdarbību, kas ir ekoloģiska, ētiska un estētiska;
  • stiprināt sadarbību ar darba tirgu;
  • izstrādāt mācību materiālu, kas balstīts uz faktiskajām tendencēm uzņēmējdarbībā, praktiskajiem uzdevumiem un metodes “mācīties darot”.

Papildus šo mērķu sasniegšanai plānota projektā iesaistīto dalībnieku angļu valodas zināšanu un prasmju uzlabošanās, veiksmīga pieredzes un zināšanu apmaiņa, kā arī iepazīšanās ar citu kultūru pārstāvjiem.

Projekta rezultāti būs pieejami partnerinstitūciju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī speciāli izveidotā mājaslapā, kas kalpos kā projekta rezultātu un mācību materiālu publicēšanas un izplatīšanas platforma. Projekta noslēgumā visi ieinteresētie būs aicināti apmeklēt noslēguma konferenci, kurā dalībnieki dalīsies ar savu pieredzi un tiks paziņoti projekta rezultāti.

Četri Rīgas Valsts tehnikuma skolotāji piedalījās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektā “Be The Change” (“Mainies”), Nr. NPJR-2017/10052, ko koordinēja Alītas Profesionālo mācību centrs no Lietuvas un kas tika īstenots no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūlijam.

Projektā piedalījās 12 profesionālo mācību priekšmetu skolotāji no Rīgas Valsts tehnikuma, Alītas Profesionālo mācību centra un Profesionālās izglītības centra SEDU (Somija). Mobilitātes aktivitātes vienas nedēļas garumā notika katrā projektā iesaistītajā mācību iestādē.

Projekta galvenie mērķi bija:

-          paaugstināt skolotāju kvalifikāciju un dalīties labās prakses pieredzē ar Lietuvas, Somijas, Latvijas un citu valstu kolēģiem;

-          katram skolotājam dot iespēju no jauna izvērtēt savu profesionālo darbību, izmēģināt jaunas mācīšanas vai mācīšanās metodes un jaunu tehnoloģisko aprīkojumu;

-          radīt labvēlīgus apstākļus skolotājiem pilnveidot profesionālo kompetenci, partnervalstī absorbēt izglītības labo praksi un izmantot to savā skolā.

Rīgas Valsts tehnikuma Datorikas nodaļas skolotājs Māris Danne un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas skolotājs Jānis Pavlovskis no 9. līdz 13. aprīlim atradās mobilitātē Somijā. Viņi dažādās mācību iestādes vēroja mācību stundas savā profesionālajā jomā, apmeklēja uzņēmumus un dalījās pieredzē ar ārvalstu kolēģiem.

No 14. līdz 18. maijam mobilitātē Lietuvā bija Datorikas nodaļas skolotājs Edgars Oļehnovičs un Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķe Ieva Dorila. Viņi tikās ar Alītas Profesionālo mācību centra direktoru, vēroja mācību stundas savā profesionālajā jomā un piedalījās sarunās ar lietuviešu kolēģiem.

Rīgas Valsts tehnikuma skolotājiem dalība šajā Nordplus mobilitātes projektā deva iespēju pilnveidot savu profesionālo kompetenci un iepazīties ar mācību darba organizāciju Lietuvas un Somijas izglītības iestādēs.

 

nk2018

23. maijā Rīgas Valsts tehnikuma Aktu zālē norisinājās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Attractive e-learning materials for provision of qualitative education (Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai), Nr. NPJR-2017/10226 noslēguma konference. Konferencē piedalījās projekta vadītāja, koordinatori, audzēkņi, skolotāji no projekta dalībskolām – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Porvoo Starptautiskās koledžas (Somija) un Valgas Apgabala profesionālo mācību centra (Igaunija), kā arī interesenti no Rīgas Valsts tehnikuma un citām profesionālās izglītības iestādēm.

Konferenci atklāja Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, sveicot visus konferences dalībniekus un akcentējot tehnikuma aktīvo iesaistīšanos projektos. Projekta koordinatore no Rīgas Valsts tehnikuma Arita Ošiņa iepazīstināja klātesošos ar projekta īstenošanu – mērķi, periodu, finansējumu, aktivitātēm, dalībniekiem un projekta rezultātiem. Pēc tam projekta dalībskolas prezentēja savas mācību iestādes. Konferences turpinājumā projektā iesaistītie matemātikas skolotāji un audzēkņi pastāstīja par projektā iegūto pieredzi un rezultātiem – audzēkņu aptaujām un “Kahoot” interneta platformā izstrādātajiem e-mācību materiāliem un uzdevumiem. Projekta mājaslapu www.e-learningmath.eu prezentēja tās izstrādātāja Kristīne Kazakēviča.

Konferences noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties “Kahoot” interneta platformā izveidotajā viktorīnā un sacensties ar citiem, atbildot uz āķīgiem un asprātīgiem Rīgas Valsts tehnikuma matemātikas skolotājas Elitas Kazakēvičas sastādītiem jautājumiem.

Projekta īstenotāji cer, ka projekta rezultāti nākotnē būs noderīgi ne tikai pašiem, bet arī citu skolu pedagogiem.

Fotogrāfijas no konferences skatīt šeit.

 

nordplusraksts

Rīgas Valsts tehnikumā šā gada 13.–15. septembrī notika Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai” (Attractive e-learning materials for provision of qualitative education, NPJR-2017/10226) pirmā partneru sanāksme, kā arī pieredzes apmaiņas un darba seminārs. Abos pasākumos piedalījās projekta koordinatori un skolotāji no partnerorganizācijām – Valgas Apgabala profesionālo mācību centra (Igaunija) un Porvoo Starptautiskās koledžas (Somija). Rīgas Valsts tehnikumu, kas ir projekta koordinators, pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, matemātikas skolotājas Elita Kazakēviča, Gene Ķere un Everita Lūrina.

Tikšanās laikā dalībnieki prezentēja savu mācību iestādi un pieredzi darbā ar e-mācību materiāliem, kā arī salīdzināja matemātikas mācību programmas un mācīšanas metodes katrā skolā. Sanāksmes dalībnieki izveidoja aptaujas formu 1. kursa audzēkņiem, kā arī iesaistījās diskusijā par kopēja e-mācību materiāla izveidi matemātikā.

Projekta mērķis ir palīdzēt audzēkņiem apgūt matemātikas pamatus, izmantojot e-mācību materiālus, tā mazinot jauniešu izkrišanu un priekšlaicīgu skolas atstāšanu un palīdzot viņiem sniegt trūkstošās matemātikas zināšanas. Projekta dalībnieki izstrādās e-mācību materiālu matemātikā, kas palīdzēs audzēkņiem vieglāk apgūt šo mācību priekšmetu un padarīs to saprotamāku. Paredzēts arī izveidot atbalsta materiālu skolotājiem, sniedzot īsus ieteikumus par darbu e-vidē.

Projekta norises periods ir 2017. gada augusts – 2018. gada augusts. Nākamā projekta sanāksme notiks 2017. gada 8.–10. novembrī Porvoo, Somijā.

            Projekts tiek īstenots ar Nordplus programmas atbalstu.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi