PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Četri Rīgas Valsts tehnikuma skolotāji piedalījās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektā “Be The Change” (“Mainies”), Nr. NPJR-2017/10052, ko koordinēja Alītas Profesionālo mācību centrs no Lietuvas un kas tika īstenots no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūlijam.

Projektā piedalījās 12 profesionālo mācību priekšmetu skolotāji no Rīgas Valsts tehnikuma, Alītas Profesionālo mācību centra un Profesionālās izglītības centra SEDU (Somija). Mobilitātes aktivitātes vienas nedēļas garumā notika katrā projektā iesaistītajā mācību iestādē.

Projekta galvenie mērķi bija:

-          paaugstināt skolotāju kvalifikāciju un dalīties labās prakses pieredzē ar Lietuvas, Somijas, Latvijas un citu valstu kolēģiem;

-          katram skolotājam dot iespēju no jauna izvērtēt savu profesionālo darbību, izmēģināt jaunas mācīšanas vai mācīšanās metodes un jaunu tehnoloģisko aprīkojumu;

-          radīt labvēlīgus apstākļus skolotājiem pilnveidot profesionālo kompetenci, partnervalstī absorbēt izglītības labo praksi un izmantot to savā skolā.

Rīgas Valsts tehnikuma Datorikas nodaļas skolotājs Māris Danne un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas skolotājs Jānis Pavlovskis no 9. līdz 13. aprīlim atradās mobilitātē Somijā. Viņi dažādās mācību iestādes vēroja mācību stundas savā profesionālajā jomā, apmeklēja uzņēmumus un dalījās pieredzē ar ārvalstu kolēģiem.

No 14. līdz 18. maijam mobilitātē Lietuvā bija Datorikas nodaļas skolotājs Edgars Oļehnovičs un Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķe Ieva Dorila. Viņi tikās ar Alītas Profesionālo mācību centra direktoru, vēroja mācību stundas savā profesionālajā jomā un piedalījās sarunās ar lietuviešu kolēģiem.

Rīgas Valsts tehnikuma skolotājiem dalība šajā Nordplus mobilitātes projektā deva iespēju pilnveidot savu profesionālo kompetenci un iepazīties ar mācību darba organizāciju Lietuvas un Somijas izglītības iestādēs.

Latvijas Reitingi