PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Projektu nodaļa šā gada 1. februārī Nordplus Jauniešu izglītības programmā iesniedza projekta pieteikumu „Profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības iniciatīvas veicināšana” (“Promotion of VET student entrepreneurial mindset through learning by doing”), kurā piedalīsies četras profesionālās skolas no Latvijas, Somijas, Islandes un Zviedrijas. Projekts koncentrēts uz sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanu izglītības iestāžu audzēkņu vidū ar radošumu un inovācijām.

Projekta galvenie mērķi ir:

  • veicināt un uzlabot profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības prasmi;
  • koncentrēt projekta aktivitātes uz ilgtspējīgu un sociālu uzņēmējdarbību, kas ir ekoloģiska, ētiska un estētiska;
  • stiprināt sadarbību ar darba tirgu;
  • izstrādāt mācību materiālu, kas balstīts uz faktiskajām tendencēm uzņēmējdarbībā, praktiskajiem uzdevumiem un metodes “mācīties darot”.

Papildus šo mērķu sasniegšanai plānota projektā iesaistīto dalībnieku angļu valodas zināšanu un prasmju uzlabošanās, veiksmīga pieredzes un zināšanu apmaiņa, kā arī iepazīšanās ar citu kultūru pārstāvjiem.

Projekta rezultāti būs pieejami partnerinstitūciju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī speciāli izveidotā mājaslapā, kas kalpos kā projekta rezultātu un mācību materiālu publicēšanas un izplatīšanas platforma. Projekta noslēgumā visi ieinteresētie būs aicināti apmeklēt noslēguma konferenci, kurā dalībnieki dalīsies ar savu pieredzi un tiks paziņoti projekta rezultāti.

Latvijas Reitingi