PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Stundu saraksts galvenajā ēkā un Praktisko mācību centrā skatīt šeit.

Mazā biznesa organizēšana mācību grafiku skatīt šeit.

 

esfjg1

Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros’’pasākuma ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) Rīgas Valsts tehnikums piedāvā apgūt:
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programma Plānotais mācību ilgums Iepriekšējā izglītība Programmas apraksts
Mazābiznesa organizēšana. 160 stundas. Piesakies tiešsaistē! 19.10.2020. - 14.12.2020. Pilna vai daļēja pamatizglītība Izglītības procesa rezultātā izglītojamos bez priekšzināšanām iepazīstināt ar biznesa vides mikro un makro faktoriem, biznesa motivācijas un idejas sakarību, biznesa plānu struktūru un izstrādes nepieciešamību. Izglītības programmu beidzot, izglītojamais ir apguvis nepieciešamās prasmes informācijas analīzē un izmantošanā, biznesa plāna izstrādē, ideju analizēšanā un īstenošanā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu mācībās var iesaistīties jaunieši:
1. vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
2. kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās);
3. ir nenodarbināti.

Stipendijas apmērs vienam izglītojamam 5 euro par vienu mācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī, ja izglītojamam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu.

Pieteikšanās mācībām:
1. Elektroniski tiešsaistē.
2. Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 28809496 .

Jauniesu garantija uznemsana 2019 01

Latvijas Reitingi