PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Turpinās projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/061 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Ir izstrādāta mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskā dokumentācija.

2020.gada 11.septembrī ir saņemta atzīme par būvniecības nosacījumu izpildi. Ir uzsākti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanās būvdarbi.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.11.2020.

 

Turpinās projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/061 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tiek veikta mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Būvdarbu iepirkuma rezultātā ir izvēlēts būvdarbu veicējs un līdzko tiks saskaņota būvdarbu tehniskā dokumentācija, tiks uzsākti būvdarbi.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.08.2020.

 

Turpinās projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/061 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tiek veikta mācību korpusa ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Projekta ietvaros ir sagatavota būvdarbu iepirkuma dokumentācija un ir izsludināts būvdarbu iepirkums.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.05.2020.

 

Turpinās projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/061 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Uz šo brīdi ir uzsākti projektēšanas darbi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem, ar paredzamo izpildes termiņu – 6 mēneši.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.02.2020.

Turpinās projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/061 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Uz šo brīdi ir uzsākti projektēšanas darbi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem, ar paredzamo izpildes termiņu – 6 mēneši.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.02.2020.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2019.gada 27.novembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu mācību korpusa ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā.

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" mācību korpusa ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

  • bēniņu pārseguma siltināšana ar siltumizolāciju;
  • esošo logu maiņa;
  • esošo ārdurvju maiņa un vējtveru izveide;
  • siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana;
  • jaunu radiatoru uzstādīšana, uzstādot termoregulējošos vārstus;
  • siltummezgla rekonstrukcija ar siltummaiņa uzstādīšanu.


Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 000 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 850 000,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 150 000,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.11.2019.

 

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzētās aktivitātes ir īstenotas.

Projekta ietvaros ir īstenoti ēkas renovācijas būvdarbi, veicot bēniņu pārseguma siltināšanas darbus, ēkas gala fasādes siltināšanas darbus, durvju un logu bloku montāžu, apkures sistēmas rekonstrukcijas darbus un siltummezgla izbūves darbus.

Darbi izpildīti atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

16.12.2020.

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tehniskā dokumentācija mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu veikšanai ir izstrādāta.

Būvdarbu iepirkums ir noslēdzies un ir parakstīts līgums ar izvēlēto būvdarbu veicēju.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

17.10.2020.

 

Latvijas Reitingi