PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

sam421

Ievietošanas datums: 03.04.2018

 

Uzsākot projekta Nr.4.2.1.2/17/I/019 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” ieviešanu, ir veiktas šādas projekta ietvaros paredzētās darbības:

  • ir izstrādāta būvdarbu iepirkuma dokumentācija un š.g. 28.martā ir izsludināts atklāts konkurss būvdarbu iepirkumam, paredzot būvdarbu līguma izpildes termiņu – 6 mēneši;
  • paralēli notiek darbs arī saistībā ar citām projektā paredzētajām aktivitātēm (būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana).

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

03.04.2018.

 

Latvijas Reitingi