PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" ēkas Ūnijas ielā 31A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

  • ēkas sienu siltināšanu;
  • cokola sienu siltināšanu;
  • bēniņu pārseguma siltināšanu;
  • pagraba griestu siltināšanu;
  • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
  • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
  • siltummezgla izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 282 126,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 239 807,10 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 42 318,90.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Uz šo brīdi jau notiek projekta Nr.4.2.1.2/17/I/021 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Ūnijas ielā 31A, Rīgā”, id.Nr.RVT 2018/7, rezultātā par uzvarētāju atzīta SIA “BūvKORE”, ar kuru š.g. 29.maijā tika parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu, ar paredzamo izpildes termiņu – 6 mēneši. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Intergeo Baltic” un autoruzraudzību nodrošina SIA “RBD”.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/059

14.08.2018.

Latvijas Reitingi