PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/021 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā”, id.Nr.RVT 2018/9, rezultātā par uzvarētāju atzīta SIA “BūvKORE”, ar kuru š.g. 10.jūlijā tika parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu.

Uz šo brīdi ir uzsākti Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas Kronvalda bulvārī 1A energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, ar paredzamo izpildes termiņu – 6 mēneši. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Intergeo Baltic” un autoruzraudzību nodrošina SIA “RBD”.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/021

30.07.2018.

 

Latvijas Reitingi