PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Iepirkuma “PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas, Noliktavas ielā 2, Rīgā, atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.RVT 2018/14, rezultātā par uzvarētāju atzīta SIA “RBD”, ar kuru š.g. 1.oktobrī tika parakstīts līgums par būvprojekta izstrādi.

Uz šo brīdi ir uzsākti projektēšanas darbi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem, ar paredzamo izpildes termiņu – 6 mēneši.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

19.10.2018.

 

Latvijas Reitingi