PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/021 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Projekta ietvaros ir īstenoti ēkas renovācijas būvdarbi, veicot bēniņu pārseguma siltināšanas darbus, fasādes siltināšanas darbus, durvju un logu bloku, kā arī paceļamo vārtu montāžu, apkures sistēmas rekonstrukcijas darbus un siltummezgla izbūves darbus.

Darbi izpildīti atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam, paredzot būvdarbu nodošanu ekspluatācijā 2019.gada februārī.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/021

30.01.2019.

Latvijas Reitingi