PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/059 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” ēkai Ūnijas ielā 31A, Rīgā” ietvaros ir īstenotas projektā paredzētās aktivitātes, veicot šādas darbības

  • ēkas sienu siltināšana;
  • cokola sienu siltināšana;
  • bēniņu pārseguma siltināšana;
  • pagraba griestu siltināšana;
  • veco ārdurvju maiņa pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
  • pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
  • siltummezgla izbūve.

Iepriekš minēto darbu rezultātā ir sasniegts projektā izvirzītais mērķis - Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" ēkas Ūnijas ielā 31A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības bija tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/059

14.02.2019.

 

Latvijas Reitingi