Drukāt
12 Februāris 2021 12:22:28

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tehniskā dokumentācija mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu veikšanai ir izstrādāta.

Būvdarbu iepirkums ir noslēdzies un ir parakstīts līgums ar izvēlēto būvdarbu veicēju.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

17.10.2020.