Drukāt
12 Februāris 2021 12:23:47

 

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzētās aktivitātes ir īstenotas.

Projekta ietvaros ir īstenoti ēkas renovācijas būvdarbi, veicot bēniņu pārseguma siltināšanas darbus, ēkas gala fasādes siltināšanas darbus, durvju un logu bloku montāžu, apkures sistēmas rekonstrukcijas darbus un siltummezgla izbūves darbus.

Darbi izpildīti atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

16.12.2020.