Drukāt
12 Februāris 2021 12:31:25

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2019.gada 27.novembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu mācību korpusa ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā.

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" mācību korpusa ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:


Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 000 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 850 000,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 150 000,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.11.2019.