Drukāt
12 Februāris 2021 12:42:28

 

Turpinās projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/061 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tiek veikta mācību korpusa ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Projekta ietvaros ir sagatavota būvdarbu iepirkuma dokumentācija un ir izsludināts būvdarbu iepirkums.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.05.2020.