Drukāt
12 Februāris 2021 12:43:41

 

Turpinās projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/061 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tiek veikta mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Būvdarbu iepirkuma rezultātā ir izvēlēts būvdarbu veicējs un līdzko tiks saskaņota būvdarbu tehniskā dokumentācija, tiks uzsākti būvdarbi.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.08.2020.