PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Turpinās projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/061 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Ir izstrādāta mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskā dokumentācija.

2020.gada 11.septembrī ir saņemta atzīme par būvniecības nosacījumu izpildi. Ir uzsākti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanās būvdarbi.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/18/I/061

27.11.2020.

Latvijas Reitingi