PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/020 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros, pamatojoties uz atklāta būvdarbu konkursa rezultātiem, š.g. 6.decembrī ir parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA „Bazalts”.

Būvdarbu autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta autors SIA „RBD” un būvdarbu uzraudzību veiks SIA „Tectum supervising”.

Būvdarbu īstenošanas termiņš – 5 mēneši.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/020

03.01.2019.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/059 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” ēkai Ūnijas ielā 31A, Rīgā” ietvaros ir īstenotas projektā paredzētās aktivitātes, veicot šādas darbības

 • ēkas sienu siltināšana;
 • cokola sienu siltināšana;
 • bēniņu pārseguma siltināšana;
 • pagraba griestu siltināšana;
 • veco ārdurvju maiņa pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūve.

Iepriekš minēto darbu rezultātā ir sasniegts projektā izvirzītais mērķis - Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" ēkas Ūnijas ielā 31A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības bija tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/059

14.02.2019.

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/021 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Projekta ietvaros ir īstenoti ēkas renovācijas būvdarbi, veicot bēniņu pārseguma siltināšanas darbus, fasādes siltināšanas darbus, durvju un logu bloku, kā arī paceļamo vārtu montāžu, apkures sistēmas rekonstrukcijas darbus un siltummezgla izbūves darbus.

Darbi izpildīti atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam, paredzot būvdarbu nodošanu ekspluatācijā 2019.gada februārī.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/021

30.01.2019.

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tiek veikta mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Uz šo brīdi ir uzsākta būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

21.01.2019.

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Iepirkuma “PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas, Noliktavas ielā 2, Rīgā, atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.RVT 2018/14, rezultātā par uzvarētāju atzīta SIA “RBD”, ar kuru š.g. 1.oktobrī tika parakstīts līgums par būvprojekta izstrādi.

Uz šo brīdi ir uzsākti projektēšanas darbi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem, ar paredzamo izpildes termiņu – 6 mēneši.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

19.10.2018.

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu siltināšanu;
 • cokola sienu siltināšanu;
 • bēniņu pārseguma siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 324 800,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 276 080,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 48 720,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

20.07.2018.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/059 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” ēkai Ūnijas ielā 31A, Rīgā” ietvaros tiek īstenotas projektā paredzētās aktivitātes, veicot šādas darbības

 • ēkas sienu siltināšana;
 • cokola sienu siltināšana;
 • bēniņu pārseguma siltināšana;
 • pagraba griestu siltināšana;
 • veco ārdurvju maiņa pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūve.

Darbi notiek atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam, paredzot būvdarbu īstenošanu pabeigt 2018.gada decembrī.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/059

14.11.2018.

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/021 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Projekta ietvaros tiek īstenoti ēkas renovācijas darbi, veicot bēniņu pārseguma siltināšanas darbus, fasādes siltināšanas darbus, durvju un logu bloku montāžu, apkures sistēmas

Latvijas Reitingi