PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/021 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā”, id.Nr.RVT 2018/9, rezultātā par uzvarētāju atzīta SIA “BūvKORE”, ar kuru š.g. 10.jūlijā tika parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu.

Uz šo brīdi ir uzsākti Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas Kronvalda bulvārī 1A energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, ar paredzamo izpildes termiņu – 6 mēneši. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Intergeo Baltic” un autoruzraudzību nodrošina SIA “RBD”.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/021

30.07.2018.

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" ēkas Ūnijas ielā 31A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

sam421

Ievietošanas datums: 03.04.2018

Uzsākot projekta Nr.4.2.1.2/17/I/021 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” ieviešanu, ir veiktas šādas projekta ietvaros paredzētās darbības:

  • ir izstrādāta būvdarbu iepirkuma dokumentācija un š.g. 28.martā ir izsludināts atklāts konkurss būvdarbu iepirkumam, paredzot būvdarbu līguma izpildes termiņu – 6 mēneši;
  • paralēli notiek darbs arī saistībā ar citām projektā paredzētajām aktivitātēm (būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana).

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/021

03.04.2018.

sam421

Ievietošanas datums: 03.04.2018

 

Uzsākot projekta Nr.4.2.1.2/17/I/019 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” ieviešanu, ir veiktas šādas projekta ietvaros paredzētās darbības:

  • ir izstrādāta būvdarbu iepirkuma dokumentācija un š.g. 28.martā ir izsludināts atklāts konkurss būvdarbu iepirkumam, paredzot būvdarbu līguma izpildes termiņu – 6 mēneši;
  • paralēli notiek darbs arī saistībā ar citām projektā paredzētajām aktivitātēm (būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana).

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

03.04.2018.

sam421

Ievietošanas datums: 03.04.2018

Uzsākot projekta Nr.4.2.1.2/17/I/020 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā” ieviešanu, ir veiktas šādas projekta ietvaros paredzētās darbības:

  • ir izstrādāta būvdarbu iepirkuma dokumentācija un š.g. 28.martā ir izsludināts atklāts konkurss būvdarbu iepirkumam, paredzot būvdarbu līguma izpildes termiņu – 6 mēneši;
  • paralēli notiek darbs arī saistībā ar citām projektā paredzētajām aktivitātēm (būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana).

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/020

03.04.2018.

Latvijas Reitingi