PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Notiek darbs pie mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādes.

Uzsākts darbs pie jaunas būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

17.07.2020.

 

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Ir izvēlēts būvprojekta izstrādātājs, kas veiks mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādi atbilstoši energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumiem un prasībām.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

17.04.2020

 

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Ņemot vērā nekvalitatīvo un laika termiņā ilgo projektēšanas darbu izpildi, ir pārtraukts līgums ar būvprojekta izstrādātāju un izsludināts jauns iepirkums par mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādi.

Ir pārtraukta būvdarbu iepirkuma procedūra, jo nepieciešams sagatavot jaunu būvprojekta dokumentāciju.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

17.01.2020.

 

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Turpinās darbs pie mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādes.

Ir izstrādāta būvdarbu iepirkuma dokumentācija un uzsākta būvdarbu iepirkuma procedūra.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

17.10.2019.

 

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tiek veikta mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Turpinās darbs pie būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

17.07.2019.

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Tiek veikta mācību korpusa ēkas Noliktavas ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Turpinās darbs pie būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/058

17.04.2019.

 

 

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/020 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros, saskaņā ar 2019.g. 6.decembrī parakstīto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

-          ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;

-          jumta seguma izbūves darbus un jumtiņu virs ieejām remonts;

-          durvju un logu bloku nomaiņu;

-          pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus un uzstādot jaunus radiatorus ar termoregulatoriem;

-          siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/020

Ievietošanas datums: 17.09.2019.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/019 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros, saskaņā ar 2019.g. 6.decembrī parakstīto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

-          ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;

-          jumta seguma izbūves darbus un jumtiņu virs ieejām remonts;

-          durvju un logu bloku nomaiņu;

-          pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus un uzstādot jaunus radiatorus ar termoregulatoriem;

-          siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

 

Ievietošanas datums: 31.07.2019.

Latvijas Reitingi