PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (09.03.2021. – 08.06.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

tuvojas noslēgumam būvdarbi objektā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošana”

-     -     turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotās atjaunošanas darbi ēkās Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas ielā 2.

  Publikācijas sagatavošanas datums 08.06.2021.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (09.12.2020. – 08.03.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:
- turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbi – iekšējo tīklu izbūve, apdares darbi, apkures sistēmas izbūve, kā arī labiekārtošanas darbi.

- turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotās atjaunošanas darbi ēkās Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas ielā 2.  

Publikācijas sagatavošanas datums 08.03.2021.

 

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:
- turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbi – jumta un jumta seguma izbūves darbi, ventilācijas izbūves darbi, vājstrāvu tīklu izbūve, iekšējās elektroinstalācijas izbūve, kā arī labiekārtošanas darbi.

 

- turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotās atjaunošanas darbi ēkās Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas ielā 2.

 

Informācija pievienota: 08.12.2020.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbi – silto grīdu izbūves darbi, jumta seguma izbūves darbi, grīdu betonēšanas darbi, fasādes siltināšanas darbi un labiekārtošanas darbi.

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotās atjaunošanas darbi ēkās Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas ielā 2.

Informācija pievienota: 18.09.2020.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbi – veikti pāļu darbi, notiek betonēšanas darbi un komunikāciju izbūves darbi.

-          28.02.2020. izsludinātā būvdarbu iepirkuma “Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotā atjaunošana PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2 un Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā”, id.Nr.VIAA 2020/08 ERAF RVT, rezultātā 30.04.2020. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “BūvKORE”, būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējs – SIA “Fabrum”. Notiek būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpilde.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          izpildīti būvniecības uzsākšanas nosacījumi un uzsākti Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbi – veikti demontāžas un būvlaukuma plenēšanas darbi, uzsākti pāļu darbi;

sportazale

-          28.02.2020. izsludinātā būvdarbu iepirkuma “Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotā atjaunošana PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2 un Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā”, id.Nr.VIAA 2020/08 ERAF RVT, rezultātā saņemts 1 pretendenta piedāvājums, notiek tā vērtēšana.

Ievietošanas datums: 18.03.2020.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:
-   tiek kārtoti būvniecības uzsākšanas nosacījumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbu uzsākšanai;
-   saņemtas apliecinājuma kartes Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2, un Kr.Valdemāra ielā 1C, tiek gatavota būvdarbu iepirkuma dokumentācija;
-  ar UAB “Neokon - Baltija” noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros veikta stacijas dežuranta / dispečera simulatoru komplekta piegāde izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi vajadzībām”.

Ievietošanas datums:18.12.2019.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          30.08.2019. Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīca un metodiskais korpuss/biznesa inkubators nodoti ekspluatācijā

-          15.06.2018. Rīgas pilsētas Būvvaldes izsniegtajā būvatļaujā Nr.BV-18-515-abv/L 11.07.2019. veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi SIA “BM-projekts” izstrādātajam būvprojektam “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana”;

-          atklāta konkursa PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošana”, id.Nr.VIAA 2019/15 ERAF rezultātā pieņemts lēmums par atklāta konkursa uzvarētāju, notiek būvdarbu un būvuzraudzības līgumu saskaņošanas process;

-          Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņotas apliecinājuma kartes Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” ēkām Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas ielā 2, turpinās apliecinājuma kartes saskaņošana ēkai Kr.Valdemāra 1C.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” aprīkošana. 

Ievietošanas datums: 03.10.2019.

Latvijas Reitingi