PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ievietots: 06.10.2017.

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” sadarbībā ar sadarbības partneri - Valsts izglītības attīstības aģentūru – veica šādas darbības:

-      atklāta konkursa “PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve, Dārzciema ielā 64, Rīgā”, id.Nr. VIAA 2017/07 ERAF RVT, rezultātā 04.10.2017. ar būvdarbu veicēju – SIA “LC būve” noslēgts būvdarbu līgums un sākta tā izpilde;

-      atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, rezultātā 04.10.2017. ar SIA “Fabrum” noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves laikā;

-      sarunu procedūras “PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2016/26 ERAF RVT, rezultātā 13.03.2017. ar SIA “NAMS” parakstīts līgums par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves laikā.

Balstoties uz noslēgtiem līgumiem ir uzsākta PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve, metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana Dārzciemā ielā 64, Rīgā, plānotais būvdarbu veikšanas laiks – 16 mēneši.

Lai nodrošinātu PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu aprīkošanu ar nepieciešamām iekārtām un aprīkojumu, atklāta konkursa “Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2017/44 ERAF RVT, rezultātā noslēgti līgumi ar SIA “Saint-Tech” un SIA “Doma”, kuru izpildes rezultātā tiks piegādāts nepieciešamais aprīkojums izglītības programmu “Enerģētika un elektrotehnika” un “Ķīmijas tehnoloģija” vajadzībām. Paralēli tiek veiktas iegādes Elektronisko iepirkumu sistēmā, kā arī 22.09.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā izsludināts atklāts konkurss “Iekārtu un aprīkojuma piegāde izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2017/67 ERAF RVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.10.2017.

Latvijas Reitingi