PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Publicēšanas datums: 04.07.2018.

SAM

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbi;

-          16.01.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums” un SIA “BM-projekts” noslēgtā projektēšanas līguma ietvaros 15.06.2018. Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza būvatļauju Nr.BV-18-515-abv/L izstrādātam būvprojektam minimālā sastāvā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana”, notiek regulāras projektēšanas sanāksmes un turpinās darbs pie būvprojekta pilnā sastāvā izstrādes.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu izglītības programmu “Ķīmijas tehnoloģija”, “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Dzelzceļa pakalpojumi”, “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām.

 

Latvijas Reitingi