PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves iekšdarbi;

-          izstrādāts būvprojekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana” pilnā sastāvā un notiek tā ekspertīze.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem pabeigta Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu “Programmēšana”, “Datorsistēmas”, “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu, kā arī turpinās izglītības programmu “Ķīmijas tehnoloģija” un “Dzelzceļa pakalpojumi” aprīkošana.

 

Latvijas Reitingi