PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbu veikšana;

-          veikta SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana” ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums;

-          26.03.2019. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošana”, id.Nr.VIAA 2019/15 ERAF RVT;

-          veiktā atklāta konkursa “Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde RVT ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas 2 un Kr.Valdemāra 1c, Rīgā”, id.Nr.VIAA 2019/04 ERAF RVT, rezultātā noslēgts līgums ar projektētāju SIA “REM PRO”, notiek darbs pie apliecinājuma karšu izstrādes.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu “Ķīmijas tehnoloģija” un “Dzelzceļa pakalpojumi” aprīkošana.

Ievietošanas datumu: 04.04.2019.

Latvijas Reitingi