PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          pabeigti Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbi, notiek objekta nodošanas ekspluatācijā process;

-          SIA “BM-projekts” izstrādātais būvprojekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana” iesniegts Rīgas pilsētas Būvvaldē projektēšanas nosacījumu izpildei;

-          26.03.2019. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošana”, id.Nr.VIAA 2019/15 ERAF RVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 09.07.2019.;

-          turpinās darbs pie komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas 2 un Kr.Valdemāra 1c, Rīgā.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” aprīkošana, kā arī ir pabeigta prioritārās izglītības programmas “Ķīmijas tehnoloģija” aprīkošana.

Ievietošanas datums:  03.07.2019.

Latvijas Reitingi