PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          30.08.2019. Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīca un metodiskais korpuss/biznesa inkubators nodoti ekspluatācijā

-          15.06.2018. Rīgas pilsētas Būvvaldes izsniegtajā būvatļaujā Nr.BV-18-515-abv/L 11.07.2019. veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi SIA “BM-projekts” izstrādātajam būvprojektam “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana”;

-          atklāta konkursa PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošana”, id.Nr.VIAA 2019/15 ERAF rezultātā pieņemts lēmums par atklāta konkursa uzvarētāju, notiek būvdarbu un būvuzraudzības līgumu saskaņošanas process;

-          Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņotas apliecinājuma kartes Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” ēkām Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas ielā 2, turpinās apliecinājuma kartes saskaņošana ēkai Kr.Valdemāra 1C.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” aprīkošana. 

Ievietošanas datums: 03.10.2019.

 

Latvijas Reitingi