PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:
-   tiek kārtoti būvniecības uzsākšanas nosacījumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbu uzsākšanai;
-   saņemtas apliecinājuma kartes Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2, un Kr.Valdemāra ielā 1C, tiek gatavota būvdarbu iepirkuma dokumentācija;
-  ar UAB “Neokon - Baltija” noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros veikta stacijas dežuranta / dispečera simulatoru komplekta piegāde izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi vajadzībām”.

Ievietošanas datums:18.12.2019.

 

Latvijas Reitingi