Drukāt
20 Februāris 2020 11:30:07

PIKC RVT 18 pedagogi piedalās profesionālās pilnveides seminārā, ko organizē Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros un tās mērķis ir pilnveidot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu izpratni par skolēnu konsultēšanu izglītības vidē, tās pamatprincipiem un uzdevumiem, kā arī pilnveidot konsultēšanas prasmes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai, apgūstot  "Profesionālās kompetences pilnveides programma “Individuāla un grupu konsultēšana - profesionālās darbības veids izglītībā" programmu.

Programmu skatīt šeit.