Drukāt
20 Februāris 2020 10:39:20

2019. gada 11. jūnijā 13 pedagogi piedalījās supervīzijā, kas tika organizēta projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, kuras laikā tika pārrunātas dažādas situācijas IAP īstenošanas laikā un meklēti risinājumi sadarbības uzlabošanai strap audzēkni un pedagogu. Supervīziju vadīja prof. Dr. psych. Kristīne Martisone