Drukāt
20 Februāris 2020 11:26:09

2020. gada 22. janvārī RVT pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki piedalījās fokusgrupu diskusijā, kura tiks izzināta Projekta dalībnieku praktiskā pieredze (arī vērtējums un atziņas), kā arī meklētas atbildes uz dziļākām/nozīmīgākām cēloņu – seku sakarība.