PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", sabiedrībā vairāk pazīstams ar nosaukumu PuMPuRS, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” īsteno kopš 2017.gada, noslēdzot līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kurš ir projekta galvenais koordinators.

PuMPuRS galvenais uzdevums ir sniegt individuālu atbalstu tiem skolēniem, kuriem tiek identificēts kāds no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, neiegūstot izglītību.

2018./2019. m.g. Rīgas Valsts tehnikumā kopumā Individuālā atbalsta pasākumi - mācību darba risku mazināšanai - individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, ekonomisko risku mazināšanai - kompensējot sabiedriskā transporta biļetes, nodrošinot pilnvērtīgu uzturu sniegti aptuveni 10% tehnikuma audzēkņiem.

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi piedalījās raidījuma “KLASE” veidošanā, turpretim pedagogi apmeklēja supervīziju, kurā tika diskutēts par to, kas apgrūtina projekta īstenošanu izglītības iestādē un meklētas atbildes uz šiem jautājumiem.

 

 

 

Latvijas Reitingi