PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2020. gada 28.maijā 8 pedagogi piedalījās supervīzijā, kuru vadīja prof. Dr. psych. Kristīne Martisone, un tā  tika organizēta projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, kuras laikā tika pārrunātas dažādas situācijas IAP īstenošanas laikā un meklēti risinājumi sadarbības uzlabošanai starp audzēkni un pedagogu klātienes un attālināti organizēto  mācību ietvaros. Supervīzijas dalībnieki dalījās savā pieredzē un guva jaunas atziņas projekta īstenošanai izglītības iestādē. 

 

 

Latvijas Reitingi